Medische handleiding voor aan boord van de schepen van de k

Medische handleiding
voor aan boord van de
verenigingsjachten van de KMJC
D.B. Wouters, chirurg, * (sport) traumatologie, * arthroscopische-, endoscopische chirurgie Kliniek: het TweeSteden ZiekenhuisDr. Deelenlaan 5, 5042 AD, Tilburgtel. : 013 4655655Fax: 013 4677216 E-mail: Voorwoord bij de medische handleiding voor aan boord van de schepen van de KMJC
Geachte lezer en mede-zeiler,
Tilburg. 19-04-2009
Vóór u ziet u de herschreven handleiding, niet meer dan een handreiking voor de eerste benadering van medische problemen aan boord. Uiteraard zijn in dit korte bestek lang niet alle medische problemen en hun oplossing aan de orde gekomen en, aangezien ook in de medische wereld vaak meerdere benaderingen mogelijk zijn en een persoonlijke nuancering plaats moet vinden, kan een andere benadering, in sommige omstandigheden, misschien beter zou zijn. Aarzel dus niet om advies te vragen bij de Radio Medische Dienst.
Te allen tijde begint een veilige vaartocht bij een goede voorbereiding. Overleg met uw huisarts bij potentiële of te verwachten medische problemen.
Als U echter midden op “een plas” bent, kan deze handleiding mogelijk enige steun bieden.
Medische handleiding voor aan boord van de schepen van de KMJC
Enige richtlijnen voor een eerste hulp bij ziekte of ongeval.
- = verschijnselen, * = behandeling.
Bij iedere verdenking op een fractuur of ander serieus letsel of lijden: vraag binnen zo kort mogelijke tijd
een consult van een chirurg of andere arts (specialist) en denk aan de mogelijkheid van de Radio Medische
Dienst (RMD) voor de scheepvaart via IJmuiden Rescue, “een radio medisch gesprek” via een kuststation
of via ch. 16 (70, DSC), of via een spoedoproep bij calamiteiten: ”PANPANPAN”.

Algemene Opmerkingen:
Denk (bij langere reizen) aan:
- de toestand van uw gebit, laat dat eventueel nog controleren (hoewel dat uiteraard een momentopname is en
geen absolute garantie is tegen (kies)pijn!
- zorg dat medicijngebruikers een lijst met deze medicijnen, doorgemaakte en/of medisch belangrijke, ziektes en
operaties en eventuele allergieën bij zich hebben. B.v. bloedverdunnende medicijnen kunnen voor flinke
problemen bij ongevallen zorgen!
- Denk aan de hygiëne aan boord!
- Het zou goed zijn als meerdere bemanningsleden zouden kunnen reanimeren. (hartmassage, mond-op-mond
beademing).
- Bij bewusteloosheid dient men de patiënt in stabiele zijligging te leggen: het onderste been gebogen, het
bovenste been gestrekt, de bovenste arm gebogen met de hand onder het gezicht, zodat de patiënt bij braken
niet in zijn braaksel stikt. Altijd eerst de luchtwegen vrijmaken en het kunstgebit verwijderen.
De eerste hulp bij enkele ongevalsituaties.
De primaire strategie is volgens de Advanced (Trauma) Life Support;
Het A = airway (bij een ongeval + nek stabilisatie); Zorg voor een vrije ademweg, kijk in de mond
en verwijder zo nodig slijm, braaksel en/of een kunstgebit of andere zaken, stabiliseer
de nek bij een letsel totdat bewezen is, dat er geen nekletsel is (overleg RMD).


B = breathing; Ademhaling, kijk/ luister of het slachtoffer spontaan ademt met beide borstkas

helften, indien niet en hij/zij is buiten kennis: pas beademing toe, indien de borstkas
enkelzijdig beweegt, kan er sprake zijn van een klaplong en is er sprake van een
medische noodsituatie, roep de RMD op voor verder advies. Is hij/zij bij kennis en
benauwd, tel het aantal spontane ademhalingen per minuut;( > 20 is te hoog), roep de
RMD op. Kijk naar de plaats van de luchtpijp in de hals. Staat deze in het midden?
Zorg ervoor bij contact met de RMD alle medische gegevens bij de hand te hebben.

C = circulation; bloedsomloop, controleer de pols en schat in of die “vol en stevig” klopt, of week en
slecht voelbaar is. Is dit laatste het geval, dan kan er sprake zijn van een circulatie
falen, shock, zie verder bij de specifieke beschrijvingen.

D = disablement (neurologische status); stel vast of er een normaal- of verminderd bewustzijn is.
Of er een symmetrie van bewegen en gevoel verspreid over het lichaam is of niet. Of er
sprake is van normale, symmetrische pupilbewegingen en grootte. Zo niet, zie
specifiek.

E = environment/exposure; zorg, dat de patiënt niet afkoelt en buiten een gevaarlijke situatie gebracht

wordt, dan wel blijft.
Wondbehandeling algemeen: * wonden uitwassen met zoet water, eventueel met zachte zeep met een
zachte borstel reinigen. Nooit jodium of andere desinfectantia in een wond doen!
Wel de intacte huid rond de wond desinfecteren. Kleine wonden eventueel aan de lucht
laten drogen of met hydro-colloiden (Biatain®, Tielle® of i.d.) afdekken. Grotere wonden
reinigen, eventueel hechten en dan steriel afdekken. Bij goed gereinigde wonden geldt de
periode van 8-12 uur na het letsel (Friedreichse-) niet meer en kan het hechten of sluiten
van de wond met steristrips na maximale reiniging ook nog later plaatsvinden.
Een slagaderlijke bloeding is (z.g.a.) altijd te stoppen met een drukkend verband op een
“prop” van opgevouwen steriele gazen. Een knevelverband (touniquet) ALLEEN
aanleggen indien er binnen het uur een definitieve wondbehandeling kan plaats vinden.
Veroorzaakt ledemaatversterf en is alleen een beperkte uiterste-nood oplossing!
- Schedel:
- bloedende wonden: * met een drukverband moet het (bijna) altijd mogelijk zijn om de bloeding te stelpen. Zie
bijlage verbanden! Eventueel eerst opgevouwen, steriele gaasjes als “drukprop” op de wond.
* drukken op de overgang neusbot – kraakbeen. Bij doorgaan van de bloeding:
voorzichtig de neusgaten volstoppen met (vette) gaasjes. RMD bellen.
- hersenschudding: criteria: o.a.: - bewusteloosheid >15 min, geheugenverlies, misselijkheid, hoofdpijn, braken. * rust, stabiele zijligging, warm houden, geen harde licht-, geluidsprikkels, alleen vloeibare, niet prikkelende stoffen (-alcohol), pupil- (grootte, symmetrie) en oogbeweging controle; observatie;
- bij (doorgaande) daling bewustzijn en / of verandering van gevoel en/of motoriek,
trekkingen en/of dwangstand ogen naar één kant, progressieve hartslagfrequentie
verandering: spoedoverleg RMD, ziekenhuisopname! (dit beeld kan zich binnen 48 uur
ontwikkelen, derhalve 48 uur observatie / controle van ieder aanzienlijk hoofdletsel, extra
gevaarlijk indien de patiënt antistollingmedicatie gebruikt!).
- Intacte tanden uit de tandkas: bewaren in steriel water (gekookt, afgekoeld) of in melk en zo snel mogelijk overleg met de RMD, dan wel een tandarts. Als te ver verwijderd van tandheelkundige
hulp: en overleg niet mogelijk is: terugplaatsen in de holte na maximale reiniging.
- Nek:
- bij spontane pijn, na een val, waarbij de patiënt geen spontane bewegingen wil / durft te maken:
* hoofd in de voorkeursstand van de patiënt laten, dus niet even recht willen zetten
stabiliseren t.o.v. de romp met, b.v. een smalle, omwikkelde plank of peddel
onder achterhoofd, holte nek en de rug z.n. opvullen met opgerolde handdoeken, vast
zetten met zwachtels, mitella’s etc.

- Botbreuken (fracturen):
- onderbroken continuïteit van het bot, dus: abnormale beweeglijkheid, pijn, kraken van de botstukken (niet extra
testen!), zwelling ter plaatse van de fractuur. Bij open fracturen: de huid om de wond
desinfecteren, de wond steriel “inpakken” en verder behandelen volgens protocol.
Controle van de pulsaties aan de pols / knieholte / enkel / voetrug: indien afwezig en/of de
het ledemaat wordt blauw-wit-extreem pijnlijk en/of gevoelloos: reden voor spoed
overleg RMD!

- Bij verdenking op botbreuken: overleg RMD, in de tussentijd:
- sleutelbeen:
* met mitella en/of zwachtels tegen romp spalken (inwendig bloedverlies tot 1liter mogelijk, dus 20% van het circulerend volume! let op shockverschijnselen) * de arm spalken, mitella en zo snel mogelijk naar een chirurg. Bloedvoorziening! * bij duidelijk afgeweken stand: rustig in lengterichting trekken tot weer normale
stand. Spalken aan de aangrenzende vinger(s). Ringen z.s.m. verwijderen. (Behoren
trouwens niet gedragen te worden tijdens het zeilen!)
Bij toenemende zwelling
zwachtels / pleisters losser maken!
* pijnbestrijding. Pijn kan vele weken aanhouden! Klaplong: zie aldaar.
* spalk het “gezonde” been aan het beschadigde na opheffen van een afgeweken stand en opvullen van de ruimte tussen de benen. Eventueel extra spalken. Wees bedacht op shockverschijnselen doordat er aanzienlijk “onzichtbaar” (ook) inwendig bloedverlies kan optreden bij dit type fractuur, tot 2 liter ofwel 40% van het circulerend volume; dus grote kans op shockverschijnselen! * spalken. Bij fors afgeweken stand corrigeren door voorzichtig aan de voet in lengterichting te trekken. Controle bloedvoorziening! (inwendig bloedverlies (zie bovenarm, bovenbeen) * bij extreem afgeweken stand en bedreigde circulatie (zie bovenarm): standscorrectie door voorzichtig, met toenemende kracht, lengtetractie en vervolgens spalken in een zo natuurlijk mogelijke, maar voor de patiënt comfortabele stand.
* koelen, zo nodig zetten (als geen medische hulp binnen redelijke termijn voor handen is), spalken in natuurlijke stand.
* b.v. door val in de kajuit, uit de mast. Klinisch beeld soms onduidelijk, gevolgen groot!
Verschijnselen: o.a. heftige pijn, in de wervelkolom (midden van de rug) aangegeven, soms
uitstralend, dwangstand, onvermogen/onwil om te bewegen.
* zo mogelijk laten liggen, stand van de wervelkolom (het hoofd incluis) in “aangename”
stand fixeren. Uiteraard nooit zomaar overeind zetten. Spoed consult specialist gewenst.
In “spontane” stand laten, nooit willen corrigeren! Indien verplaatsen toch nodig is, zo
mogelijk met meerdere mensen, bv., op een (slinger)plank rollen met een gelijkmatige
beweging en dan verplaatsen. Of (2de keus) met meerdere mensen gelijk- en langzaam
tillen, houdt hoofd – nek- romp in één lijn in voorzichtige tractie houden! - bekken: * identiek letsel; uit een bekkenfractuur kan een dodelijk inwendig bloedverlies optreden, tot > 2 liter ofwel > 40% van het circulerend volume; verschijnselen: been asymmetrie, drukpijn op bekkenbotten, schaambeen, dus grote kans op shockverschijnselen!;* benen maximaal naar binnen draaien; een strak drukkend verband, een strak laken, strak aangetrokken landvasten, om kussens heen rond het bekken binden.
Bij verdenking op een wervel- en / of bekkenletsel: spoedoverleg RMD!
-Ontwrichtingen (luxaties):
- schouder:
* in buikligging (op een verhoging, tafel, hoge kooi, kajuitdak) de gekwetste arm laten
afhangen en continu (licht, toenemend) de pols naar beneden trekken. Veel geduld. Leid
de patiënt af. De schouder schiet (z.g.a.) altijd, ook al verwacht je het bijna niet meer,
zonder
schade, in de kom.
-Buikpijn:
- appendicitis:
de pijn is rechtsonder in de buik, kan echter ook midden-, linksonder, of rechtsboven (!) gelokaliseerd zijn, vaak sluimerend, soms rond de navel beginnend, vaak met misselijkheid / braken, hoest- / schud- / niespijn, krom zitten / staan, temperatuur rond 38º C., nauwelijks / geen pijn tijdens plassen, soms kort tevoren diarree. Bij voorzichtig betasten of kloppen op de buik druk / kloppijn rechtsonder, soms met heftig spierverzet of een, echt, “plank” harde
buik.
* Zo mogelijk binnen 24 uur naar een ziekenhuis, in overleg met de RMD eventueel
antibiotica (b.v. augmentin, ciproxin), bedrust met de benen iets omhoog, niet eten, wel
drinken. Niet laxeren.
acute, heftige pijn, bovenin de buik, “de maagstreek”, soms braken. Vaak al een “verhaal”
van maagklachten, zuurbranden etc. Stilliggende patiënt, vaak wat bolle buik, extreem
pijnlijk bij aanraken, plankhard, m.n. boven in. Bleke huid, snelle, vaak zwakke pols,
“shockerig”.
* Shockbehandeling zonder drinken. Zo snel mogelijk overleg met RMD en naar een
ziekenhuis, niets te eten of drinken geven
!
zeurende pijn in de maagstreek, vaak met zuurbranden, opboeren, soms met misselijkheid,
braken. Weinig pijnlijke, soepele buik.
* zacht voedsel, melk, pap, geen alcohol, koffie, specerijen, CO2 houdende dranken, wél
frequente kleine maaltijden.
* eventueel Rennie’s, Antagel, Muthesa, losec, cimetidine, ranitidine. Overleg met de RMD
/ artsenconsult.
braken van rood of zwart bloed, bleekheid, shock verschijnselen, later zwarte ontlasting, ligt
stil. Patiënt is vaak bekend met een maagzweerlijden.
* bedrust, plat liggen eventueel met de benen verhoogd, 1-2 uur vasten, dan beginnen met
kleine beetjes drinken: verdunde, magere melkproducten, niet zure, geen CO2 houdende of
(verdunde) vruchtensappen, koffie, specerijen. Frequente, kleine hoeveelheden lichte
voeding. Eventueel zuurremmers, antagel, losec, cimetidine, ranitidine. Spoedmedisch
consult, RMD, (spoedopname in een ziekenhuis!) arts / specialist

heftige koliekpijnen, dus met bewegingsdrang, rollen, (rechts) bovenin de buik,
vaak rondom uitstralend naar rug en/of schouders met braken. Soms met geelzucht.
Tussen de aanvallen door soepele buik.
* In overleg met de RMD, Voltaren / naprosyne zetpillen, vloeibaar, vetloos voedsel.
Bij herhaalde aanvallen en geelzucht, een spoed consult vragen. Ook bij koorts en/of koude
rillingen, spoedconsult RMD / arts / ziekenhuis!
- heftige koliekpijnen, bewegingsdrang, kruipen, in een flank/zijde, vaak uitstralend naar
onderste buikhelft, lies, kruis, geslachtsorganen. Vaak wat rode(bloed) urine, pijn bij
urineren, braken. Soepele buik, in de buik geen klachten.
* Veel drinken, bewegen, zelfs springen. Voltaren/diclfenac/naproxen zetpillen, urine zeven
ter controle op spontane steen lozing. Indien er (hoge) koorts en/of koude rillingen optreden: spoedconsult RMD / arts / ziekenhuis!
- Diarrhee:
meestal door virale-, bactiële besmetting. Risico: uitdroging, besmetting.(hygiëne)
* rust, bij misselijkheid eerst paar uur vasten, dan slappe thee, water van gekookte rijst, bosbessensap, O.R.S. ( Oral Rehydration Solution, Nutricia), beschuit, droge rijst, rijst (licht zoute) crackers (b.v. “TUC”). Medicamenteus: Imodium, beginnen met 1-2 caps., daarna per 2 uur een capsule totdat de ontlasting weer wat vaster begint te worden. Pas op voor overdosering, dit geeft dan juist verstopping! - Longontsteking:
meestal bekend met longlijden (COPD). Opgeven van gekleurd (groen, bruin, bloederig) slijm, hoesten (soms pijnlijk), koorts, (soms) benauwd.
* antibiotica, niet laten afkoelen, RMD overleg / artsenconsult.
- Klaplong (pneumothorax): meestal bij jonge, magere, lange, mannen, gepaard gaande met acute pijn in een
borstkashelft, uitstralend naar de schouder aan dezelfde kant. Benauwdheid, m.n. bij inspanning, niet spontaan overgaand na rust. Vaak asymmetrische borstkasbeweging bij adem halen. Kan leiden tot een spannings-pneumothorax = dodelijk.
* rust, spoed overleg RMD /arts / ziekenhuis.
- Hartinfarct:
plotselinge, soms vaag beginnend, daarna heftige pijn in de borst, vaak uitstralend naar de
linkerarm, hals-, kaakhelft. Vaak angstgevoelens, klam, transpirerend, grauw en shockerig.
* volledige rust, eventueel pijnstiller, kalmerend middel. Lichtverteerbaar voedsel.
Spoed overleg RMD /arts / ziekenhuis.
verbloedings- of hartfalenshock. Beiden levensbedreigend. Grauwe, bleke patient, angstig,
onrustig, transpirerend, ingevallen gezicht, met snelle pols (>120/min.), slecht te voelen,
snelle ademhaling (> 20/min.). Nauwlijks urine productie.
* Spoed overleg RMD, zo snel mogelijk naar een ziekenhuis.
In de tussentijd:absolute rust, benen hoog, lichaam plat, als geen maag/darm perforatie:
drinken, als te verdragen (misselijkheid!), thee, bouillon.
- Brandwonden:
- Doven brand(-ende kleding), koelen met bij voorkeur lauw water (pas op voor afkoeling!)
Bij in zee springen: pas op voor: (pijn)reactie =>shock => verdrinking! Bij > 10-15%
verbrand oppervlak = som oppervlak 2-de ( pijnlijke blaren) en 3-de ( wit, bruin pijnloos!) graad: groot risico op shock.
* shock behandeling: zie aldaar, pijnbestrijding. Locaal bij open blaren: flammazine zalf,
steriel verbinden. Intacte blaren niet openen, met vette gazen als Adaptic® / Mepitel®, of
hydro-colloiden (Biatain®, Tielle® of i.d.) afdekken.
- Kolendampvergiftiging: - hoofdpijn, misselijkheid, braken, toenemende sufheid tot bewusteloosheid.
Vaak opvallend roze-rode huid* frisse lucht, extra zuurstof, beademing bij ademstilstand.
Altijd in de kajuit zorgen voor voldoende frisse lucht, ventilatie. - Te water raken:
- Grootste gevaar bij te water raken, behalve uiteraard verdrinking, is onderkoeling.
* Dus in het water zoveel mogelijk kleding aanlaten, ook laarzen. Een overlevingpak is
natuurlijk het beste, de naam zegt het al. Ga alleen in uiterste noodzaak zwemmen, spaar zo
lang mogelijk energie en dus warmte. Denk aan de “help”houding (armen om de
opgetrokken knieën). Zorg voor een gesloten kraag, zodat er geen nieuw, koud water bij de
hals tussen de kleding komt.
* Hijs de drenkeling ruggelings aan boord (ter voorkoming van buikletsel). Droog de
patiënt en dek warm toe. Bij ademstilstand mond op mond beademing, of via een
resuscitube. Eerst mond holte reinigen. Bij effectieve beademing verbetert de kleur van de
patiënt. Bij eveneens hartstilstand: hartmassage. Tevens langzaam opwarmen van de
patiënt, b.v. met eigen lichaam of anderszins. Ga minimaal door met beademen en
hartmassage totdat de patiënt opgewarmd is en desondanks geen teken van leven geeft.
! Een verdronken patiënt is alleen overleden als hij/zij warm is en overleden!
! Ga zo snel mogelijk naar een ziekenhuis, want dodelijk longoedeem (vochtuittreding
in de longen, een eerst “roze” patiënt wordt blauw en sterft!) kan iedere minuut, tot 48
uur na te water raken, ontstaan!

- Mond op mond beademing
1. Mond ontdoen van braaksel, kunstgebit, bloed of slijm.
* Met de ene hand (meestal links, zich aan de rechterkant van de patient bevindend) onder het achterhoofd van de patiënt het hoofd, zo ver mogelijk, naar achteren kantelen en met de andere hand de kin naar boven / voren trekken.
2. Als er geen ongestoorde ademhaling volgt: Beademen!
* Patiënt op een harde onderlaag, bij voorkeur in rugligging, benen wat omlaag.
* Hoofd naar achteren, kin omhoog, (zie afbeelding), de mond van de helper over neus en
mond van de patiënt, (eventueel een doekje ertussen) de uitademinglucht van de helper in
de luchtwegen van het slachtoffer blazend kijken naar de borstkas van de patient. Deze
moet bij het inblazen zichtbaar uitzetten. Daarna mond los om zelf in te ademen en de
patient te laten uitademen (door de elasticiteit van de borstkas).
* Zet de borstkas niet uit: óf de mond van de helper sluit niet goed af, óf er zit iets dat
obstrueert in mond of luchtpijp van het slachtoffer, óf het hoofd van het slachtoffer wordt
niet voldoende achterover gehouden ( de tongbasis sluit de luchtpijp af, zie afbeelding).
3. Ademfrequentie volwassenen ± 15 x / min., kinderen 25 x / min. ( afh. van de leeftijd).
* Ook kan de helper met de linkerhand de neus van het slachtoffer dichthouden én het hoofd naar achteren kantelen en op alleen de mond beademen.
4. het gebruik van de resuscitube is hygiënisch en handig!
5. Indien er geen hartactie is moet uitwendige hartmassage worden verricht!
Frequentie: 80 – 100 x / min. bij volwassenen, 120 x / min. bij kinderen ( afh. van de leeftijd). minimaal 2.5cm diep; verhouding met beademen is: 30x hartmassage- 2x beademen.
- zeeziekte:
- moe voelen, misselijkheid, braken, onrust, depressies en verminderd denkvermogen (beoordelingsfouten!) door verstoorde werking en misleiding van het evenwichtorgaan door
onregelmatige bewegingen en standsveranderingen van het hoofd. Ogen, spiergevoel doen
eveneens mee met het registreren van deze versnellingen en vertragingen. Andere factoren
zijn o.a. stress, vermoeidheid, verveling, afkoeling en bedompte ruimten.
* Algemene maatregelen: bovenstaande factoren vermijden, kijken naar een vast punt
buiten het schip (horizon o.i.d.), obstipatie veroorzakende, maag over- of ondervulling of
prikkelende spijzen / dranken vermijden. Geest afleiden door activiteiten aan boord, b.v.
roerganger zijn!
* Medicamenten: altijd 1 – 2 uur voor het begin van de reis innemen, zetpillen hebben het
voordeel bij misselijkheid nog zinvol toegediend te kunnen worden. Onderstaand zijn doses
voor volwassenen!
- Cyclizine (Marzine), 50 mg. tablet / zetpil, 3 x dd.,
- Cinnipirine (Cinnarzine), 25 mg. tablet / zetpil, 50 mg. caps., (forte), idem,
- Meclozine (Suprimal), 12,5 mg. tabl., 3 – 4 x dd.
- Domperidon (Motilium), 10 mg tabl, 60 mg. zetpil, 2 – 4 x dd.
- Primatour, Emesafene (combinatie preparaten), 3 – 4 x dd.
- scopolamine (Scopoderm) pleister, 6 uur vóór de reis op plakken. Al deze medicamenten
kunnen o.a. slaperigheid een droge mond en verstoring van het reactievermogen geven.
Pas op met het combineren met andere medicijnen, vraag uw huisarts.
- gemberpoeder capsules à 1 gram.
- sommige homeopathische middelen: b.v. v.s.m.reistabletten.
Enige ingrediënten voor de verbandkist:
* mond op mond beadembuis, “resuscitube” of beademings doekje* goede schaar, splinterpincet, gewoon pincet,* enkele mitella’s, ideaalzwachtels: 6 – 8 – 12 cm. breed, elastische zwachtels (Elastomul) 4 – 6 – 8 cm breed, steriele gazen: 5 x 5cm. en 10 x 10cm., 1 rol leukoplast, 1 rol leuko/micropor pleister (hypoallergeen), hansapor steriele wondpleisters ± 5 x 7cm. en ± 8 x 15cm., Adaptic®, of Mepitel® non-adherent wondverband, leuko/steristrip hecht pleisters, singlefix vingerverband in 3 maten (small, medium, large), alcohol hibitane- en povidon- of spiritueuze jodium oplossing voor huid desinfectie, een
assortiment wondpleisters voor kleine wondjes. Hydro-colloid verbanden (Biatain®,
Tielle® of i.d.)
* medicamenten: in overleg met de RMD toe te dienen:
Antibiotica: (veel andere variatie’s zijn mogelijk)
-
Amoxicilline 375 mg. caps, 3 x dd. 1 caps, bij keel-,long-, urineweg infecties, Ciproxine 250 mg. tabl, 2 x dd. 1 – 2 tabl., bij lucht-, urineweg, buikinfecties, clindamycine 150 mg. caps, 4 x dd. 1 – 2 caps., bij weke delen infecties, * Pijnstillers:
-
paracetamol 500 mg. tabl., 4 x 1 – 2 tabl. dd., bij “normale” pijn, diclofenac 50 mg tabletten / zetpillen, 3 x 1 dd., bij ernstige en/of koliekpijnen, Naproxen tabletten / zetpillen 500 mg; 1 – 2x dd.
gecombineerd met Cimetidine 400mg, 1x ‘s avonds.(Tagamet), Ranitidine 2x150 mg (Zantac) * Zalven:
- locacorten zalf/crème, bij jeukende huiduitslag, heftige zonnebrand,
- polytrim oogzalf, bij oogverwondingen,
- flammazine crème, bij verbrandingen,
* Diversen:
- alucol-, Rennie tabl., antagel susp., bij maagzuur, maagzweer klachten, - Triludan 60 mg. tabl., 2 x 1 dd., bij allergiën, - loperamide (Imodium) 2 mg. caps., beginnen met 2 caps, daarna per 2 uur 1 caps. bij diarrhee, totdat deze (bijna) over is (pas op voor verstopping!).
- bisacodyl (Dulcolax) 5 mg. tabl., bij verstopping (obstipatie), ‘s avonds 1-2 tabl, of ‘s ochtends 1-2 tabl. op de nuchtere maag.
Denk aan de houdbaarheid/vervaldatum van de medicijnen! Neem altijd de originele verpakkingen mee, met de generieke (“stof”) naam van het medicijn erop. In het buitenland, waar de medicijnen vaak een andere handelsnaam hebben kan de generieke naam vaak voor herkenning zorgen.
Altijd voldoende voorraad van de eigen medicijnen meenemen. Overleg met uw huisarts vóór een lange
tocht.

Source: http://www.kmjc.eu/nl/090722MedischeHandleidingPub.pdf

Untitled

Experience with the use of a first-line regimen ofstavudine, lamivudine and nevirapine in patients in theTREAT Asia HIV Observational DatabaseJ Zhou,1 NI Paton,2 R Ditangco,3 Y-MA Chen,4 A Kamarulzaman,5 N Kumarasamy,6 CKC Lee,7 PCK Li,8 TP Merati,9P Phanuphak,10 S Pujari,11 A Vibhagool,12 F Zhang,13 J Chuah,14 KR Frost,15 DA Cooper1 and MG Law1 on behalf ofthe TREAT Asia HIV Observational Databa

Planox caltrop 17052010

Botanical Health Ingredients Planox® Caltrop Tribulus terrestris Tribulus terrestris is an annual herbaceous plant of the family Zygophyllaceae (Zygophyllaceae, also called earth-Burzeldorn). The plant is 10 - 50 cm tall, many branched, climbing, tomentose hairy stems, grows mainly on sandy and stony soils, and has thorny, bitter-tasting fruits. The fruits are listed as a medi

Copyright © 2010 Find Medical Article