Microsoft word - nbr10.doc

pcbs "de Triangel"
Debussystraat 2
6961 BN Eerbeek.

Website: www.triangelebk.nl Dir. J.A. van der Leest
Naam van de Leerling:
……………………………….
NIEUWSBRIEF `10 - `11
Nr. 10 – 8 december 2010

Vandaag ontvangt u de tiende nieuwsbrief van dit schooljaar. De brief, die in principe
tweewekelijks verschijnt, wordt meegegeven aan de “oudsten” van elk gezin
Agenda:
Week 49

Tafel van de week: 9
16 december
Alle leerlingen zijn `s middags vrij
16 december
Kerstviering op school (5-8) en in de kerk (1-4)
17 december
Schoolkrant (Prikbord) mee
17 december
Kerstversieringen opruimen
17 december
Alle leerlingen zijn `s middags vrij
3 januari
Weer naar school
4 januari
Speelgoedmiddag kleuters
Week 1
Controle hoofdluis

Afscheid.
Volgende week maandag werkt juf Joanne voor het laatst op onze school. Zij heeft
er voor gekozen om meer tijd vrij te maken voor haar jonge gezin en om in haar huidige
woonplaats Holten werk te maken van een eigen kinderopvang. We vinden het jammer dat
deze lieve juf ons gaat verlaten, maar begrijpen haar keuze. We willen u allen in de
gelegenheid stellen om even persoonlijk van juf Joanne afscheid te nemen. Dit kan op
maandagmiddag 13 december a.s. tussen 15.15 uur en 15.45 uur.
Datumwijziging schoolreisje groep 3 t/m 6. De datum is in verband met een culturele
voorstelling van Eduart verplaatst naar dinsdag 12 april.
Schooldammen. Zoals al eerder aangekondigd, willen we graag meteen na de kerstvakantie
starten met het schooldammen. Veel kinderen gaven zich hiervoor op. We zijn druk bezig
met het maken van een wedstrijdrooster. Van ouders waarvan de kinderen dammen wordt
verwacht dat ze een beperkt aantal keren assisteren tijdens deze wedstrijden. Juf Nicole is
dit jaar op onze school het aanspreekpunt. We zouden het erg fijn vinden wanneer twee
ouders haar helpen met de coördinatie. Neemt u hiervoor even contact met haar op. Een
telefoontje naar school, en het is weer geregeld.
Gladheid. We hebben al voor een vermogen aan zout uitgestrooid op de toegangspaden
naar de school. Ook de gemeente is gevraagd om in ieder geval op het parkeerterrein een
keer te komen strooien. Ondertussen weten we niet wat er allemaal nog in de lucht hangt.
Wel proberen we de glijspelletjes op het plein wat te reguleren. Veel is hierbij mogelijk, als je
maar rekening houdt met je eigen veiligheid en dat van de ander.
Maatschappelijke stage. Deze week lopen Rianne, Sabeau en Kelly hun maatschappelijke
stage op de Triangel. Alledrie zijn afkomstig van het Rhedens uit Dieren. We wensen hen
veel plezier toe.
“Serious Request.” Over anderhalve week zal een aantal dj`s zich weer een kleine week
laten opsluiten in “het glazen huis”met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
slachtoffers van de ziekte aids. De slogan “Aids nam hun ouders weg. Geef ze hun toekomst
terug” sloeg bij Max Jonkers uit groep 6 zo hard in, dat hij aan de school vroeg of we zijn
eigen actie om geld in te zamelen willen ondersteunen. We hebben het idee dat de actie
behoorlijk onder de kinderen leeft. Mede daarom hebben we besloten om Max te
ondersteunen bij zijn initiatief. Deze krijgt op 2 manieren vorm. Ten eerste zullen we tijdens
de kerstdienst in de kerk een deurcollecte houden. Geeft u uw kind (onderbouw) hier ook
wat geld voor mee? Ten tweede zal Max tijdens de gezellige kerstontmoeting op het plein
(donderdag 16 december van 19.15 – 20.15 een zelf ingericht “standje” bemannen. Daar zal
een donatiepot staan waarin u iets kunt stoppen (mede) als blijk van waardering voor uw
gratis kopje warm vocht. We zullen na afloop samen met Max de opbrengst vaststellen , het
aan u mededelen en ervoor zorgen dat het op de plaats van bestemming aankomt.
Met een hartelijke groet, Namens het team van de Triangel, Arjan van der Leest

Cursus MuziYoga
Wat is MuziYoga: het is een cursus waarin het beste uit twee werelden wordt gecombineerd. Onderdelen uit
muziekles en kinderyogales maken dat er een bijzondere lesvorm ontstaat: MuziYoga.
In een MuziYoga les wordt gewerkt vanuit muziek, dans, drama en kinderyoga. Met veel muziek en spelletjes is
er aandacht voor adem, houding, concentratie, samenwerking en ontspanning. Ook komen muzikale aspecten
als melodie, maat en ritme, klankkleuren, klanksterkte en vormen in muziek aan de orde.
Elke MuziYoga les is opgebouwd rond een thema aan de hand waarvan de kinderen met veel ruimte voor
fantasie op een speelse manier bezig zijn met muziek en yoga en alles wat daarbij komt kijken.
De lessen zijn geschikt voor kinderen uit de groepen 1/2/3. Minimaal aantal kinderen 10 en maximaal 12
kinderen.
De lessen zullen op school (de Enk) gegeven worden op maandagmiddag van 15.30 – 16.15 We starten (bij
voldoende deelname) op maandag 17 januari tot aan de voorjaarsvakantie, laatste les op 14 februari 2011, in
totaal 5 lessen. De lessen zullen worden verzorgd door docent Liselot ten Broeke, werkzaam bij Stichting
Musica Allegra. De cursuskosten bedragen 40,00 euro (5 lessen) per kind.
Hebt u belangstelling, wilt u dit dan via onderstaand strookje (inleveren bij groepsleerkracht) of telefonisch
kenbaar maken aan juf Bartha op de Enk (651796)? Graag voor de kerstvakantie reageren . Mocht deze
samenwerking slagen, dan zijn er in de toekomst misschien meer mogelijkheden…!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam: ____________________ geeft zijn/haar
kind (naam)__________________ leeftijd______op voor de cursus MuziYoga op de Enk.

Source: http://nieuw.triangelebk.nl/wp-content/uploads/2010/11/Nbr10.pdf

Naamloos-

pathologie jaarverslag 2005 1. Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Afdeling/capaciteitsgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Untitled

PSYCHIATRIC MEDICATION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS: PART II - TYPES OF MEDICATIONS Psychiatric medications can be an effective part of the treatment for psychiatric disorders of childhood and adolescence. In recent years there have been an increasing number of new and different psychiatric medications used with children and adolescents. Research studies are underway to establish more c

Copyright © 2010 Find Medical Article