Oasmia.se

PRESSMEDDELANDE
Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter i Oasmia Pharmaceutical AB
Inför årsstämman i Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia”) den 30 september 2011 föreslår valberedningen, bestående av Björn Björnsson (styrelsens ordförande), Julian Aleksov (representerar Oasmias största aktieägare Alceco International S.A.) och Johan Edin(oberoende de största aktieägarna samt bolagets ledning och styrelse), val av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av Bo Cederstrand och Julian Aleksov. För att bredda styrelsens internationella erfarenhet och kompetens avseende läkemedelsbranschen ochfinansmarknaden föreslår valberedningen nyval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey. Valberedningen föreslår att Joel Citron väljs till styrelsens ordförande. Björn Björnsson, Peter Ström och Claes Piehl har avböjt omval.
Joel Citron har lång erfarenhet från ledande positioner inom både privata och börsnoterade
företag samt som professionell investerare. Joel är för närvarande verkställande direktör förNew York-baserade Tenth Avenue Holdings som investerar i privata och börsnoterade bolag samt fastigheter. Under åren 2002–2008 var Joel verkställande direktör för Jovian Holdings, ett privatägt investmentbolag. Under perioden 1998–2001 hade Joel ledande positioner samtvar vice styrelseordförande och verkställande direktör för Mastec Inc., ledande inom end-to- end kommunikation- och energiinfrastrukturtjänster noterat på NYSE. Innan 2001 spenderade Joel 16 år i diverse ledande positioner inom investmentbolag och rörelsedrivande bolag. Joelhar varit styrelseordförande och haft ledande positioner inom flertalet noterade och privata bolag i Europa och USA. Under perioden 2001–2006 var han styrelseordförande för Provide Commerce Inc., ett noterat e-handelsbolag och under perioden 2002–2009 var hanstyrelseordförande för Oxigene Inc., ett noterat biotech-företag. Joel är för närvarande styrelseordförande för Avenue Income Credit Strategies Fund, en noterad fond, samt är styrelseordförande och/eller innehar ledande positioner för flertalet privatägda bolag. Vid sidan av sina kommersiella åtaganden är Joel aktiv inom välgörenhetsorganisationer samtflertalet utbildningsorganisationer. Joel har en filosofie magister i nationalekonomi och en filosofie kandidat i företagsekonomi från University of Southern California.
Martin Nicklasson har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Närmast kommer Martin
från Swedish Orphan Biovitrum där han var verkställande direktör under perioden 2007–2010.
Dessförinnan har Martin en lång karriär inom AstraZeneca under perioderna 1978–1989 och 1991–2007. Senast var Martin ansvarig för global marknadsföring och affärsutveckling inom AstraZeneca samt VD för AstraZeneca Sweden AB. 1996 blev Martin ansvarig för Astra Hässle.
Under Martins ledarskap utvecklades och lanserades NEXIUM som idag säljer för mer än 5 mdr USD årligen. Under tiden 1989–1991, var Martin ansvarig för forskning och utveckling inom KABI. Martin är certifierad farmaceut och sedan 1982 Farmacie doktor vid Uppsala universitet.
Sedan 1985 är Martin docent vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.
Jan Lundberg har lång erfarenhet av affärsverksamhet. Dagens verksamhet sker från det
helägda bolaget Rekonstructa AB och inbegriper fastighetsägande och förvaltning,
aktiehandel, delägande i bolag samt ett antal uppdrag från externa kunder. Sedan 1985 harJan bedrivit verksamhet i egen regi. Under perioden 1972–1985 var Jan anställd inom Salén & Wicander AB. Jan blev verkställande direktör 1977 och under denna period ägnades mycket kraft åt att intensifiera marknadsföringen av Salén & Wicanders egna produkter därkundgrupperna var redare, varv och hamnar. Jan är civilingenjör inom mekanik samt industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Prof. Dr. Horst Domdey har lång erfarenhet inom biokemi och molekylärbiologi. För
närvarande är Horst verkställande direktör och koncernchef för Bio-M AG och Bio-M GmbH
samt ordförande för Munich Biotech Cluster. Horst är även medgrundare av MediGene AG ochSwitch Biotech AG. Dr Domdey har tidigare haft flertalet positioner vid bland annat Max- Planck-Institut fur Biochemie, the Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC), University of California och California Institute of Technology. Horst har även varit docentinom biokemi vid Ludwig Maximilians Universität München.
Valberedningen föreslår advokat Mikael Smedeby till ordförande för stämman.
Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 250 000 kr per år.
Valberedningen föreslår, i enlighet med tidigare bestämmelser, att en ny valberedning tillsätts senast sex månader före årsstämman 2012 och enligt följande kriterier: • En ledamot skall representera de största aktieägarna • En ledamot skall vara oberoende de största aktieägarna samt bolagets ledning och • En ledamot skall vara styrelsens ordförande Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en För valberedningens fullständiga förslag hänvisas till kallelsen till årsstämman.
För mer information kontakta: Maria Lundén, Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: Tel: 018 – 50 54 40. Mer information finns på ”Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti kl. 10.50.”

Source: http://www.oasmia.se/html/upl/653/valberedningens_f%C3%B6rslag.pdf

Battery care & tips card

Battery Care & Tips Radio Products and Services Division These battery tips will help you obtain optimized performance and a longer life cycle from your Motorola rechargeable battery. 1. Charge your new battery overnight before using it. This is referred to as INITIALIZING and will enable you to obtain maximum battery capacity. a. Nickel Cadmium or Nickel Metal Hydrid

Sunday between 25th september & 1st october

Sunday between 25th September & 1st October PENTECOST 17, Year B Responsibility: Canon Barlow What a strange and bloodthirsty and non-Christian passage we have put before us today as the First Lesson! Can we really "hear the word of the Lord" and give thanks for it in this extract from the Book of Esther? It would appear that the point of it is for us to see that the Jews of

Copyright © 2010 Find Medical Article