Untitled

Proflen hir set 0316xb tudalen 1
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh breichfras [braich+bras1] a. a hefyd gyda
grym enwol. A chanddo freichiau cryfion
neu breiffion; a chanddo goesau cryfion
neu hirion; hefyd fel epithet: strong-armed,
stout-armed; strong-legged, long-legged; also
as an epithet
.
12g. GCBM ii. 95, Llas Trauswalch, treis y
deua|d, / Ual yd las Breichuras y ura|d. 13g. C 62. 1,
Hoian aparchellan. Bychan breichvras.
14g. GGLl
[11], Golwg, deddf amlwg diddan, / Gwelw freichfras,
brenhinblas Brên (Hywel ab Einion Lygliw). c. 1400
[RB] WM 209. 28–9, karada|c vreich-/uras. 15–16g.
TA 111, Tomas freichfras, farr awchfriw. 16g. GL-
Morg 352, Llew’n dwyn seirff Llundain i sias, / Llew
brau awchfrest Iarll Breichfras [moliant Siýn Games].
16g. Huw Arwystl: Gw 246, mwngk brauch fras
mewn hug brychfrith [i ofyn gwalch].
1888 SE,
Breichfras . . . having a strong, stout, or brawny arm;strong-armed.
breichffyrf [braich+ffyrf] a.
goesau cryfion: strong-legged.
14g. GP 52, Breichfyrf, archgrwnn, byrr y vlew
breichgwymp
(Gornest) ymaflyd codwm: wrestling (con-test).
1888 Glanffrwd: PLl 15–16, yr oedd pobl
Ynysybwl a’r cylchoedd yn ddiarebol am eu digrif-wch, eu deheurwydd yn chwareu pól, a chyn hyny,chwareu bando, a chynal braichgwymp.
breichiad, gw. breichiaid.
breichiaf, breichaf: breichio, breicho
[bf. o’r e. braich] bg.a.
(a) Cymryd rhan, ochri (gyda rhywun), eilio: to participate, side (with someone),second.
1632 D, Breichio, Participare, ã parte alicujus stare.
1753 TR, Breichio, to take one’s part, to be on one’s
side. [1783] W, breichio gydag un d.g. To second one.
id. Pleidio, (ochru, ystlysu, breichio) gyd ê d.g. To
side with
.
(b) Defnyddio’r breichiau (e.e. wrth ddawnsio), cwmpasu ê’r breichiau, cofleid-io, cerdded fraich ym mraich, arwain drwyddal braich neu gerdded fraich ym mraich,hefyd yn ffig., cynorthwyo; estyn megisbraich: to use the arms (e.g. in dancing),encompass with the arms, embrace, walk armin arm, conduct by holding someones arm orwalking arm in arm, also fig., assist; projectlike an arm.
16g. Wiliam Cynwal: Gw (R. L. Jones) 722,
Breichia drwodd, brau awch, drawiad, / Braisg wiw
eryr, bar ysgwariad. 16–17g. PCWG 163, i gasav ag i
flino r dwyfol am na chanllawaint vddynt hwy a
Proflen hir set 0316xb tudalen 2
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh breichio gida i trowsedd nhw. 1771 J. Thomas: TA
293, Tra mae’r bydolion mawr eu bêr, / Yn breichio
’r ddaear ddu. 1793 P, Breichiaw . . . To use the arms;
to assist.
1851 CAm xii. 150, tra y bydd cangen
Reilffyrdd yn breichio allan o’r brif linell ar y dde a’r
aswy. 1876 D. Owen: WBC 159, Miss Ellis . . . a Dai
yn ei hebrwng adref, ac yn ei
1894 Gwyddon
ix. 135M, Yr oeddynt yn cydrodio ar, ac yn breichioy gweinidogion eraill i’r cae; ond gadawsant Mr.
Roberts i gerdded wrtho ei hun.
’ýn’ nhw’n breicho’i gilydd’ (godre Cered.).
breichiaid,
breichaid
-aid1] eb. ll. breicheidiau. Llond breichiau,llond braich, coflaid: an armf , 15g. CMOC 2 92, Achwyn, ni bu rym ymy, /
freiched deg, wrth ferch y tþ (Ieuan Gethin). Dchr.
17g. J 10, 144b, Breichiad. * Cyvlaid.
1770 W,
breichaid d.g. An arm-full. 1793 P, Breichaid, s. f.—pl.
breicheidiau . . . Arms-full.
1815 TR, Breichiaid, s.
breichiog [braich+-iog] a.
freichiau (cryfion), a’i freichiau wedi eucroesi, hefyd yn ffig.: having (strong) arms,with ones arms crossed, also fig.
16–17g. EVW 191, pan vo hari vreichioc vrenin / yn
1632 D d.g.
Brachiatus. 1793 P, Breichiawg . . . Having arms. 1852
EWD i. d.g. Cross-armed. 1888 SE, Breichiog, a. hav-
ing arms; armed; brachiate. Cadair freichiog, an
armed chair, an elbow-chair.
breichiol [braich+-iol; cf. yr e. prs. cytras
brei
chyaul A 31. 17, gw. CA 134] a. Yn perthyn i’r fraich, yn defnyddio’r breich-iau; cysylltiedig, cadwynog: brachial, usingthe arms; linked together, chained.
p. 1584 G. Robert: GC [314], pann fytho un
gair, naill ai ar i benn i hun, yntau ynniwedd y
braich o‘r blaen a chysseiniaid ynddo, yn gynglo, a‘r
cysseiniaid ynnechrau‘r braich sy‘n callyn [sic],
hwnnw a fydd gyrch prost, breichiawl, am fod y nail
[sic] fraich, yn cyrchu i gynglo, o fraich arall. 1793 P,
Breichiawl . . . Using, or belonging to the arms; brachial.
1816 Hyfforddwr Meddygol i. 100–1, Y fflaim, mewn
modd anffortenus, a aeth mewn i’r rhedweli freichiawl.
1894 D. Owen: GT 113, O ddiffyg gallu i ro’i
desgrifiad geiriol o’r ymladdfa, rhoddai Wmphre
illustrations breichiol.
breichir [braich+hir] a. a hefyd gyda
grym enwol. A chanddo freichiau neu goes-
au hirion, hefyd yn ffig.: having long arms
or legs
, also fig.
13g. C 27. 11–12, Tauautir breichir. m[arch].
13g. A 13. 15–16, ny mat dodes y
vordwyt ar vreichir mein—llwyt. c. 1400 R 1323. 3,
gweisc y|ch gorwyd breisc breichir.
15g. GTP 21,
Llew llawir breichir, brychion—adenydd, / Llaw a dyr
onwydd, llid îyr Einion. 15–16g. TA 432, Bual du, o
blaid Owain, / Brawychwr maes, breichir, main [i
Proflen hir set 0316xb tudalen 3
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh ddiolch am farch]. 17g. CC 364, vstus brav awchus
braichir (Rhys Cain). 18g. (1818) R. Jones: GP 62,
Hebog anwyl heb gynnwr’; / Heb rých erioed
breich-hir îr.
1869 Dewi Wyn: BA 31, Gwelir
oddiar freich-hir fryn / Dewffrwyth amryliw’r dyffryn.
1888 SE, Breichhir, a. long-armed; having long arms
or fore limbs (as an animal).
breichled [?talf. o breichledr, cf. aradr
arad, neu gfdds. o’r S. bracelet dan ddyl.
braich] eb. ll. breichledau, breichledi. Band,
cadwyn, neu gylchyn addurniadol a wisgir
am arddwrn neu fraich, bangl, breichrwy,
hefyd yn ffig.: bracelet, bangle, armlet, also
fig
.
1588 Gen xxiv. 22, dwy fraichled aur iw dwylo hi.
1588 Esec xxiii. 42, hwynt a roddasant freichledau am
eu dwylo hwynt. 1632 D d.g. Spinter. 17g. E. Mor-
ris: B 86, A’u llydain freichledau yn frochlysg.
SR d.g. A Bracelet. c. 1762–79 W. Williams: P 26,
gwnant gadwyni a braichledau i osod am ei [sic]
Breichiau. 1793 P, Breichled, s. f.—pl. t. au . . . A
bracelet.
1852 EWD i. d.g. Armlet.
1995 GA,
breichled(-au, -i) d.g. bracelet. Ar lafar, ‘’Gesh i freich-led yn bresant pen blwydd gan Mam’.
breichledaf, &c.: breichledu, &c. [bf.
o’r e. breichled] bg.a. Arfogi, gwarchod: to
arm
, shield.
1630 YDd 357, Ymadawiad bendigedig a chyssur-
us y cyfryw ddþn, a’i nertha ac a’i breichleda (arme
him
) yn erbyn ofn Angeu. 1655 R. Jones: PC 120a,
Brachleidiwch Grist . . . rhag digwydd gwyll. 1658 R.
Vaughan: PS 72, Arwain fi a brauchleda i mi
(shield me), a bendithia fi.
breichledog [breichled+-og] a. Yn gwisgo
breichledau: wearing bracelets.
1852 EWD i. d.g. Armillated. 1859–60 Taliesin i.
102, Ar yr yspeiliwr rhuthrodd Ffraw a Mordau, /Breichledog oeddynt ac eurdorchog hwythau.
breichledr [braich+lledr, ond cf. breich-
led] eg.b. ll. breichledrau. Breichrwy (mewn
saethyddiaeth); breichled: bracer (in arch-
ery); bracelet, armlet.
15g. GLGC 459, Gwisgo breichledr, os medraf, / o
arian neu aur a wnaf [i ofyn bwa]. 1632 D, Breichledr,
Brachiale, Brachitutela. 1770 W d.g. An armlet, Brace-
let. 1789 BDG 334, Sym breichledr ar gledr y glwyd, /
Sidell gyweithas ydwyd [i yrru’r wennol yn llatai].
1793 P, Breichledyr, s. f.—pl. breichledrau . . . A brace-
let; a leather band for the arm. 1921–2 Efr (Cyfres 1)
ii. 76, Yn gymysg ag ef yr oedd breichledar a chad-
wyn wddf. 1995 GA, Archery: . . . breichledr(-au) m
d.g. bracer2.
breichlwy, gw. breichrwy.
breichlwyth
breichiaid, bwndel, sypyn: load, armful,bundle.
Proflen hir set 0316xb tudalen 4
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh 15–16g. TA 446, Dwyn breichlwyth o edn brychlas.
c. 1530–1606 Bl B XVII 9, Iarll Wster, ffriw irder
ffrwyth, / Iach, bur, wychlew, uwch breichlwyth
(Simwnt Fychan). 1604–7 TW (Pen 228) d.g. Fascicu-
lus. id. Breichlwythæ o welht ne vriwydh d.g. Calcatæ
(At.). 1793 Cylchg 191, creffais ar un dyn yn dwyn
anferth gefeilwrn . . . un arall, yn ol hir ymdagu . . .
a daflodd i lawr ei freichlwyth. 1888 SE, Breichlwyth,
-i, sm. an arm-load; as much as the arms can carry.
breichlwythaf: breichlwytho [bf. o’r e.
breichlwyth] bg.a.
braich, gorlenwi: to carry more than anarmful, overfill.
1848 CDC 214, Trwy ’r cenllif gorfu ’r tlawd /
Fraichlwytho ’i gwd a’i flawd. 1888 SE, Breichlwytho,
v. to carry a greater load in the arms than a person
conveniently can. Ar lafar yn y De.
breichnoeth [braich+noeth] a. Heb ddim
am ei freichiau, hefyd yn ffig.: bare-armed,
also fig.
c. 1400 R 1347. 33–4, Gengraf claf anaf anach
gingroen poen poeth breich noeth brych. 1891 Cymru
i. 17, morwyn freichnoeth.
breichrwy, breichrwyf [braich+yr un
elf. ag a welir yn aerwy, cyfrwy, modrwy,
&c.] eg.b. ll. breichrwyau, breichrwyfau.
Breichled, bangl, band neu freichled a
wisgid o amgylch rhan uchaf y fraich;
band a wisgir o amgylch yr arddwrn i’w
ddiogelu (mewn saethyddiaeth): bracelet,
bangle, armlet; bracer (in archery).
12g. GCBM i. 62, Ban llewych y bronn ger y breich-
rwy. 13g. LlI 93, Modruy, dam. Breychruy, dam . . . Er
hyn redywedassam ny wuchot a phob peth o’r ny bo
gwerth kyvreyth arnav, dam’. 13g. HGK 8, a theyrn-
wyalen a breichrwy Saul vrenhin ganthav: a’r breich-
rwy a rodes Dauyd idav enteu. 14g. WM 181. 18,
breichr{yfeu eur. 1604–7 TW (Pen 228) d.g. Armilla,
Brachiale. id. breichrwyf or Gemmæ d.g. Linea . . . linea
margaritarum
.
1770 W, Breich-rwy . . .
bîeydd d.g. A bracer, or archers brace. 1793 P, Breich-
rwy, s. f.—pl. t. au . . . A bracelet. 1858 Y Brython i. 2,
Areithyddiaeth . . . y wobr gyntaf, Coronbleth Arian;
yr ail, Breichrwy Arian. 1916 Sp (EW) d.g. bangle.
Amr.: breichlwy [drwy ddadf., cf. arch2, alch2]. 14g.
BY 18, pan ducpwyt hi yw y dienydu o achaws y
daly am aniweirdeb, hi a ymbrynnawd o vodrwy a
breichlwy a bagyl. Dchr. 17g. J 10, 143a, Braechlwy *
Braechrwy.
breichrwym
breichrwymau. Breichrwy (mewn saethydd-iaeth); rhwymyn braich, band a wisgir arlawes; gefyn: bracer (in archery); armband,brassard; manacle.
1811 TJ (Dinbych) d.g. Manacle.
1858 EWD ii.
d.g. Pinion. 1995 GA, Archery: . . . breichrwym(-au) m
d.g. bracer2. id. d.g. brassard.
Proflen hir set 0316xb tudalen 5
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh breichus [braich+-us] a. A chanddo freich-
iau cryfion; breichiol: having strong arms;
brachial.
15g. LGC 424, Grufydd lin Brochwel, groywfydd
lên breichus. 1793 P, Breichus . . . Brachial; relating to
the arms. 1852 EWD i. d.g. Brachial.
breichwellt [braich+gwellt] eg. Bot. Un o
amryw weiriau tebyg i bawrwellt o’r ty-
lwyth Brachypodium, yn enw. breichwellt y
coed, Brachypodium sylvaticum: false brome
(in bot.).
1983.
Cfn.: breichwellt y coed: false brome. 1983. 1995 GA,
breichwellt (m) y coed d.g. brome(-grass) . . . false
brome
(-grass). breichwellt y tîr: tor-grass. 1983.
breichwen, gw. breichwyn.
breichwisg
gyfer y fraich, breichled, breichrwy (mewnsaethyddiaeth), band a wisgir ar lawes: acovering or ornament for the arm, bracelet,bracer (in archery), brassard.
1632 D d.g. Brachiale. 1725 SR, Breich / wisg Saeth-
ydd d.g. A Shooters Bracer. 1770 W d.g. An armlet,
Bracelet, Bracer . . . archers brace.
1852 EWD i.,
breichwisgoedd d.g. Brassarts.
1858 Gwyddon ii. 49,
Breichled . . . breichwisg—addurn neu dlws am y fraich.
1888 SE, Breichwisg, -oedd, sf. a covering or orna-
ment for the arm; a brassart.
breichwyn
breichwen). A chanddo freichiau gwynionneu noeth, hefyd yn ffig. parod i frwydrneu ymdrech: having white or bare arms,also fig. ready for battle.
15g. GTP 42, Syr Morys, frochus freichwyn
(GIBH [86], frychwyn) / É’i bres oll a beris hyn. 15g.
GLGC 289, Maestr Watcyn freichwyn, gwlad Frychan
—ryswr, / ap Syr Rhosier Fychan. 15–16g. TA 521,
Mal Enid y moliannan, / Ferch Yniwl Iarll, freichwen,
lên.
1945 Traeth xiv. 24, dechreuodd Nausicèa
breichyn, gw. braich.
breid [?bnth. S. taf. bride ‘a disease in
pigs causing stiff joints in the feet’] eg.
Clefyd firol sy’n peri i anifeiliaid (yn enw.
defaid) gerdded yn sigledig a llamu’n
ysbeidiol, y bendro: louping-ill, sturdy (dis-
ease in sheep, &c.).
?1837. Ar lafar, hefyd am ‘fochyn yn pantio yn ei
gefn ar wres’, B iii. 200 (Penllyn).
breidl [bnth. S. bridle] eg. ll. breidls,
breidliau. Ffrwyn, genfa: bridle, bit.
1760 T. Williams: AD 11a, breidls aur iw ffen ai
Proflen hir set 0316xb tudalen 6
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh chlistia. 1761 W Ballads 77, 5, A chnotie a Breidlie brith.
Ar lafar, ‘Ma isie glanhau’r breidl cyn y siow dydd
Sadwrn’ (Cered.).
breiddben, braidd ben [braidd+pen1] eg.
Cwr eithaf, pen pellaf, pen draw: extrem-
ity, far end.
1567 G. Robert: GC [iv], wedi ymy gerdded o
fraidd benn yr hyspaen trwy phrainc, Phlandria, agAlemania.
p. 1584 id. [108], tan roddi awl wrth i
fraidd benn, mal: gweledigawl. id. [116], goben druch
[sic], weidi torri i fraidd benn. 1604–7 TW (Pen 228),
y breidhbenn d.g. Extremum. 1632 D, breiddben d.g.
Extremum, Fastigium.
breiddfrig [braidd+brig] e?g. Y rhan nesaf
i’r brig: portion nearest the tip.
breiddfyw1 [braidd+byw1] a.
hanner marw: barely alive, half dead.
14g. DG.net 53. 1–2, A fu ddim, ddamwain
breiddfyw, / Mor elyn i serchddyn syw [i’r cyffylog].
c. 1400
1364. 17–18, Breidvy{
ebr|ydvudyr drablud.
15–16g. TA 54, Darfu ’n
diarfu, Duw wirfyw!—mae’r wyd? / Yma ’r ydymfreiddfyw [marwnad Syr Thomas Salbri].
GLMorg 522, Bardd o fyd breiddfyw ydwyf: / Ba
waeth i ferch ba beth wyf. 16–17g. GST i. 455, Braw
am un, bu oer ’y myd, / Breiddfyw ydwyf gan bruddfyd.
1632 D d.g. Semiviuus. 1772 W d.g. Dead . . . Half-dead.
id. breidd-fyw d.g. Half-alive. 1858 EWD ii. d.g. Half
. . . Half alive, Half-dead.
breiddfyw2 [braidd+byw2] be.
beryglus: to live dangerously.
13g. A 25. 12–13, Carut vre-/idvyw carwn dy vyw.
16–17g. PhA 306, Yr aer er yr awr yr aeth / och hwy
oerach i hiraeth / . . . / llu n breiddfyw llown bur roddfa /
llann frothen tann y nenn i a [‘i Syr Sion Gwynn
ifanc pan aethai i drafaelio’].
breiddgar [braidd+-gar; ?a’r ystyr eir. yn
ffrwyth
Anturus, yn caru enbydrwydd; (geir.)bron yn ddigyfaill, wedi ei adael (ar ei benei hun): adventurous, delighting in danger;(dict.) nearly friendless, deserted.
12g. GMB 151, O Vreitin ureenhin ureitgar, / O
Vada|c o’e |od yn daear. 1793 P, Breizgar . . . Nearly
friendless; deserted. 1852 EWD i. d.g. Friendless . . .
Nearly friendless.
breiddgardd [braidd+cardd] a. Heb brin
fai arno, difai: having scarcely a fault,
blameless.
c. 1400 R 1337. 5–6, Kyfya|n arglwyd r|yd
r|ymedic breidgard. o brudgerd ennwedic.
breiddgof [braidd+cof] eg. ll. breiddgofion.
Brithgof: a faint memory.
12g. GMB 255, Nyd breitgof gennyf, ken bwyf
Proflen hir set 0316xb tudalen 7
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh llwyd, / Lleas Goronwy, g|r yn ysgwyd.
1888 SE,
Breiddgof, -ion, sm. slight recollection, indistinctremembrance.
breiddgwr [gair geir., sef braidd+cwr1] eg.
Cwr eithaf, pen pellaf, pen draw: extrem-
ity, far end.
1604–7 TW (Pen 228) d.g. Extremum. 1722 Llst
breifad1, gw. brefaf: brefu.
breifad2, gw. brefiad.
breiferiad, gw. breferad1.
breifrad, gw. breferad1.
breing, brein2 [gair geir.] e?g. Poblogaeth,
gwerin bobl: population, commonalty.
17g. LlGC 13215, 380, Brein Populus.
1707 AB
214b, Breing, The common people [Salsbury]. 1793
P, Breing . . . The commonalty or common people.
breil [bnth. S. Braille] eg. System ar gyfer
pobl a nam ar eu golwg i gynrychioli llythr-
ennau, geiriau, symbolau, &c., drwy gyf-
rwng dotiau cyffyrddadwy a ddyfeisiwyd
gan Louis Braille (1809–1852): Braille.
1987. 1989 Bn cccxvii. 30, Mae’r teitlau ac eglur-
had mewn print ac mewn breil dan bob llun ac arbob bwrdd.
breila, gw. breilw.
breilan, gw. breilw.
breilen, gw. breilw.
breiliog, breilog [býn y gair breilw, &c.+
-iog, -og] a. Llawn rhosynnau, rhosynnog,
hefyd yn ffig.: full of roses, rosy, also fig.
1825. 1832 P, Breiliawg . . . Abounding with roses.
1858 EWD ii., breiliog d.g. Rose . . . Abounding with
roses
, Roseate.
1859–60 Taliesin i. 281, Ymdaenai
Gwalia da eu cysgod tywyll, / A’r awel droellog fel pe
yn cyfynbwyll, / A wasgai yn ei chol y rhoslwyn
breiliawg. 1888 SE, Breiliog, Breilog . . . full of or aboun-
ding with roses; rosy, rosyeate.
breilw, breila, brail, &c. [?gair geir. yn
wr., ffrwyth camgymryd H. Grn. breilu, gl.
rosa, yn y Vocabularium Cornicum fel gair
Cym.] eg. (bach. b. breilan, breilen) ll.
breilwau, breilaon, breilwon, breilon, breilion,
a’r ff. breilw, breila hefyd fel e.ll. Rhosyn,
rhosynnau, rhosyn coch gwyllt, rhosynnau
coch gwyllt, hefyd yn ffig.: rose, roses, dog
rose
, dog roses, also fig.
1604–7 TW (Pen 228), Breilû li[ber] lh[an] d[af]
1707 AB 214b, Breila, A rose.
1793 P,
Proflen hir set 0316xb tudalen 8
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh Breila, s. m.—pl. t. on . . . A rose; the wild rose. ib.
Breilw, s. m.—pl. t. on . . . A rose. 18–19g. Llr C 4, 16,
Breila (hón eirlyfr Dr. Wms.) yw’r rhýs gwylltion.
1801 MMf 292, Rosa, rhos, brail, breilwy, egroeswydd.
1822 Seren Gomer v. 215, Breilen goch rhown yn
blethedig / Ag y wìn, arwyddion gorddig.
1832 P,
Rhosyn . . . It is otherwise called breila and breily. 1852
J. T. Jones: DY 609, olew . . . wedi ei berarogli ê
breilwau a llysiau peraroglaidd eraill. 1859–60 Taliesin
i. 178, Mae’r breilw mên / Yn gu eu gwódd. 1864
CHW xxvii. 24, Briellau a breilw [:– Roses]. 1888 SE,
Breilan, Breilen . . . sf. a rose. id. Breilon, Breilion . . . s.
pl. . . . roses.
breilwy, gw. breilw.
breily, gw. breilw.
breimiad [býn y f. bramaf: bramu+-iad2]
eg. Rhechwr: a farter.
c. 1400 R 1341. 11–12, breimyat hyt gwlat rodyat ryd.
id. 1357. 9–10, alltut secreulyt sucan eil breimyat.
albr|n g|lat g|lan.
brein1 [bnth. S. brine] eg. Heli: brine.
1547 WS, brein heli Bryne.
brein2, gw. breing.
breinborthaf: breinborthi [brain (ll. yr
e. brên)+porthaf: porthi] ba.
brwydr): to make (warriors) carrion forcrows (in battle).
14g. H 77b. 30, lloeger uryneich ae ureich a
breindal, breintal [braint1+têl1; trafodir
y ff. l. breindaliadau d.g. breindaliad] eg.b.
ll. breindalau. Taliad i dirfeddiannwr gan
brydleswr am yr hawl i weithio mwyn-
glawdd, &c., taliad i berchennog patent
am ddefnyddio ei batent, taliad i awdur
am bob copi o’i waith a werthir neu i
gyfansoddwr am bob perfformiad cyhoedd-
us o’i waith, bonws: royalty (payment),
bonus.
1916 Sp (EW), breintal d.g. bonus, royalty.
Heddiw ii. 322, gosod treth ar y glo-feddianwyr oswllt y bunt ar yr hyn a dderbynient mewn breindal.
breindaliad
breindaliadau. Breindal: royalty (payment).
1977 Y Gwyddonydd xv. 194, Bydd Aberchromics
Cyf. yn derbyn breindaliadau ar ddefnyddio’r cyfan-soddion a gynhwysir yn y breintlythyrau.
breindir, breintir1 [braint1+tir] eg. ll.
breindiroedd, breintiroedd. Tir a ddelir wrth
fraint, tir cyffredin: charter-land, common
land
.
Proflen hir set 0316xb tudalen 9
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh 16–17g. PhA 354, A heldir mewn braentir [sic] bro /
1771 W, brein-dõr d.g.
Charter-land. 1850 Seren Gomer xxxiii. 84, Dos weith-
ian, dos rhagot, hen fradwr aflawen, / Chwyrnella dy
saethau drwy’n breindir o’r bron.
1852 EWD i.,
breinttir d.g. Allodial . . . Allodial land, Allodium. 1861
Sp, Breindir, Breinttir -oedd n, allodial land. 1888 SE,
Breindir, -oedd, sm. . . . land to which some privilege
is attached; allodial land. Y mae cryn aflonyddwch
wedi ei greu yn amryw barthau o’n gwlad o her-
wydd y cais a’r gofyn a wneir ar y llywodraeth gan
ddeiliaid tir, am
breindiroedd a fyddo yn cydio ê’u tiroedd hwy. Lleu-ad yr Oes i. 125.
breindref [braint 1+tref] eb. ll. breindrefi,
breindrefydd. Bwrdeistref: borough.
1815. 1820 Seren Gomer iii. 156, Dewiswyd Arg. J.
Stuart, aelod diweddar o’r Senedd dros Freindrefi
Morganwg, yn farchog dros Caithness a Bute. 1888
SE, Breindref, -i, -ydd, sf. . . . a town enjoying some
privilege or franchise; a borough.
breinfa [braint1+-fa, ma] eb. ll. breinfêu,
breinfaoedd. Breiniarllaeth, man breintied-
ig: palatinate, privileged place.
1778 W d.g. Palatinate. 1793 P, Breinva, s. f.—pl. t.
au . . . A privileged place; a palatinate. 1874 Gwyddon
viii. 576, Ymddengys yn dra thebygol nad yw y ‘llys’
. . . yn golygu unrhyw le pennodol, na’r lluesty milwr-
aidd (barracks) ar y freinfa, na’r gwersyll oddi allan
i’r ddinas. 1888 SE, Breinfa, -oedd, fèu, sf. a place of
privilege; a palatinate.
breinfawr, breintfawr [braint1+mawr]
a. Breintiedig iawn, hefyd yn ffig.: highly
privileged
, also fig.
c. 1400 R 1245. 17, Ysbrein va{r li| g|a|r ale g|a|t
hirdric. 1793 P, Breinvawr . . . Enjoying great privileges.
1826 Y Gwyliedydd iv. 123, Eirian dorch, addurn y
dydd, / Rhesau, neu leiniau di lys, / Breinfawr, fel bwa
’r enfys [i’r paun]. 1842 Dewi Wyn: BA 217, Dy
orsedd fawr breintfawr brõs, / Drwy lî a drý i Lewis.
breinfraint [braint1+braint1] eb.
ent royalty (payment).
1830 Y Gwyliedydd vii. 123, dinasoedd a
threfydd mawrion oeddynt wedi lleihau i bentrefydd
distadl, a phentrefydd bychain oeddynt wedi dyfod
yn drefydd mawr a phoblogaidd . . . [p]arhêu y
breinfraint i leoedd a suddasant i ddiddymdra. 1831
id. viii. 124, un o ragoriaethau y drefn hon oedd, fod
gwahanol raddau o ddynion yn cael llais yn etholiad
Seneddwyr, a thrwy hyn fod dyfodfa i’r Senedd i
amrywiol fath o ddynion . . . tra pheryglus ydoedd
cyfyngu y freinfraint i un gradd.
breingarwch
1843. 1863 Golud yr Oes i. 257, achlysur priodas y
Tywysog presenol . . . Ni bu swyddfa ‘Golud yr Oes’yn fyr o ddangos ei breingarwch . . . amgylchid yr holladeilad gan wregys addurniedig ê blodau amryliw.
Proflen hir set 0316xb tudalen 10
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh breingelfau [braint 1+celfau (ll. yr e. celf)]
e.ll. Celfyddydau cain: fine arts.
1848 Traeth iv. 424, dechreuir ymofyn am fwyn-
iant dôallawl yn y brein-gelfau. 1850 Caerfallwch d.g.
Art . . . The fine arts. 1853 Yr Haul iv. 10, ceir darlith-
iau ar y brein-gelfau, a’r gwyddorau.
breingochl [braint1+cochl] eg.b.
neu glogyn drudfawr a wisgid yn arwydd oswydd urddasol: pal .
1778 W d.g. Pall. 1879 Gwyddon x. 131, ni ddaeth
ei fantell archesgobol oddi wrth y pab ar yr un adegag y daeth y pabarchiad yn ei bennodi i’r swydd . . .
O’r diwedd . . . cyrhaeddodd y fantell, neu ei frein-gochl.
breiniad1, breintiad [býn y f. breiniaf2,
breintiaf:
breiniadau. Braint, y weithred o roddi neugyflwyno braint, etholfraint: privilege, agranting of privilege, enfranchisement.
1771 WE, breiniad d.g. enfranchisement.
1793 P,
Breiniad, s. m.—pl. t. au . . . A giving of privilege;enfranchisement.
1815 TR, Breiniad, s. a giving of
1847 Y Diwygiwr xiii.
378, A oes dewin yn anadlu a all ein hysbysu pa
freiniad sydd gan y pedwar parchedig uchod i
werthu llyfrau ar y Saboth nad yw gan bob dyn arall?
1852 EWD i., breiniad, breintiad d.g. Enfranchisement.
breiniad2 [býn y f. breiniaf2: breinio+
-iad 2; ansicr yw’r ddwy engh. gyntaf a
dichon mai i breiniad1 y perthynant] eg. ll.
breiniaid.
rhoddi neu’n cyflwyno braint; un a chan-ddo’r hawl i bleidleisio: privileged person;one who endows with privil 16g. Wiliam Cynwal: Gw (R. L. Jones) 90, Ac
ymhob gwlad breiniad brau, / Ufudd îr, ef oedd orau.
17g. E. Morris: Gw 265, Bendith eu tad breiniad
bro / Diwael oen a’u dilyno. 18–19g. R. Davies: DB
21, Gwneyd ewyllys eu Llþs llad, / A’u brenin oedd
eu breiniad. 1828 Y Brud a Sylwydd 125, n[i]d oes
attaliad ar freiniaid i ddewis swyddogion ei Fawrydi
yn gynnrychiolwyr seneddol. 1864 CHW xxvii. 280,
Tori c’lymau perthynasau / A wnaeth angau lawer
tro, / Nes i’m wylo am anwyliaid / Oeddynt freiniaid
yn y fro.
breiniaeth, breintiaeth [braint1+-iaeth]
eb. Braint, etholfraint; ficeriaeth; ?perchnog-
aeth: privilege, enfranchisement; vicarship;
?ownership.
1832 Y Gwyliedydd ix. 316, cymmeradwywyd dwy
weithred Seneddol, yn rhoddi breiniaeth i leoedd yn
yr Alban. 1858 EWD ii., breiniaeth d.g. Vicarship. 1870
Y Parthsyllydd i. 242, Yn fuan wedi y gwerthiad
uchod daeth [tir] i freintiaeth Herbert, Iarll Penfro.
1896 Eurgr Wes lxxxiii. 119, Bri a roes ar ein bro
rydd,—bri
Proflen hir set 0316xb tudalen 11
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh breiniaf1, gw. braint1.
breiniaf 2, breintiaf: breinio, breintio
[bf. o’r e. braint1] ba.
(a) Rhoddi neu gyflwyno braint neu freintiau i, cynysgaeddu ê braint neu hawl,donio, gosod mewn awdurdod, ffafrio; trwydd-edu: to privilege, endow with a privilege orright, endow, dignify, honour, set in author-ity, favour; license.
13g. GDB 519, Llawer y breidin, llyw a’e breinhya; /
Breinywys G|r a’e med, breint y teyrned. 13g. LlC
38, Guedy y buynt pryodoryon, breynen eu tedenneu
a rannen eu tyr e rygthunt hyt ed el such a culldur.
13g. Cy xvii. 138, Pob kerda|r arall ony ureintyssit y
dylyet ehun. c. 1400 R 1280. 24–5, euraf naf nef a
phressen urda|d abreinya{d y| brenn. c. 1400 RB ii.
385, Ef arodes decuet rann y deyrnas yreglwysseu.
Ac ae breinya{d. 15g. GGl2 157, O wyth frenin y’th
freiniwyd, / Ymherawdr oll ym mrwydr wyd [i Ed-
ward IV]. 15–16g. TA 543, Ni freinia nef yr anwir, /
Ni fynn Duw gwyn ond y gwir. 16g. GP 202, yr ail
yw marchoc o’r Gartyr, ac ni wna neb hwnnw ond
brenhin Lloegyr; ac Arthur a’i gwnaeth gyntaf, ac a’i
brainiodd i goron Loegyr. p. 1584 G. Robert: GC
[203–4], od oes geiriau saesneg wedi i breinio yng-
hymru ni wasnaetha moi gwrthod nhwy.
1632 D
(Diar), Gwell cerdd o’i breiniaw. 1764 DC 2, Y mae
Israel Duw yn Bobl ddedwydd . . . Y maent wedi eu
breintio a Dadcuddiadau neilltuol o’i Gariad. 1770 W,
breinio d.g. Authority, To put in authority.
1793 P,
Breiniaw . . . To give a privilege. 1847 Traeth iii. 112,
ceisiwyd cyfreithiwr . . . i’r chwarter sessiwn yn y
Bala, trwy yr hwn y cafwyd breintio y pregethwyr yn
ol y Toleration Act. 1869 Talhaiarn: Gw iii. 155,
Ac fel y bu gwaetha’r lwc cafodd ei goeg orchestion
eu breinio yn Eisteddfod fawr Caerfyrddin.
Traeth lxii. 406, breintir hwy ê mesur helaeth o allu iddadansoddi ffeithiau. Ar lafar, ‘’Ùn ni gyd fel tuluwedi cæl yn breintio ê llisia dæ i ganu’, GTN 103.
ffrancio (llythyr): (dict.) to make free,emancipate; frank (a letter).
1604–7 TW (Pen 228), breinio d.g. Assero, Emitto.
1632 D, Breinio d.g. Emancipio, Manumitto. 1773 W,
breinio d.g. To enfranchise, To frank a letter.
(c) Meddiannu, cael, derbyn: to possess, 1563 GGH 98, Fal crybwyll afal croywber / Yn
breinio parch o bren pór. 1567 TN 341a, Ar rrain y
gydoll . . . ni freiniasont [:– dderbyniesont] yr addewid.
id. 353b, rrain gynt ni doed ywch trugaredd, yn awr
hagen a freiniasoch trugaredd. id. 355a, gan wybod
ych galw y hyn, sef y freinior fendith o etifeddiaeth.
Dchr. 17g. J 10, 144a, Breinio, to possesse.
breiniant1, gw. breiniaf2: breinio.
breiniant2 [býn y f. breiniaf2: breinio+
-iant] eg. Braint, urddas: privilege, dignity.
Proflen hir set 0316xb tudalen 12
26 Mehefin 2013 9:39
[Rhaglen feysydd GPC fersiwn 5.75 (IBM)] [Rhaglen hollti GPC fersiwn 3.03] [Rhaglen PostScript GPC fersiwn 1.25]FFEIL: TOR/0316XB.TOR Dychweler at: Y Golygydd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth sy23 3hh 17g. E. Morris: B 16, Offrymwn i’w haeddiant,
Aur, Thus, a Myrr moliant, / A gweddi ddiffuant,
mewn breiniant a bri. 17g. E. Morris: Gw 295, Yno
Mostyn ein meister / A’i Arglwyddes i’r gwleddau /
A’th ddisgwyliant, breiniant brau.
Cyfetyb 0316xb i 2.22 o dudalennau gorffenedig.

Source: http://www.wales.ac.uk/dictionary/pdf/gpc0316xb.pdf

healthisnumberone.org

FACT SHEET — Osteoporosis What is Osteoporosis? Osteoporosis is a disease that weakens bones, resulting in an increased loss of bone massand bone strength, which in turn makes them more susceptible to sudden and unexpectedfractures. Often the disease progresses without any symptoms or pain and is notdiscovered until weakened bones cause painful fractures. Facts and Figures Accord

memphisneurology.com

The most common postural tremor in children is called an Essential Tremor , or Benign Tremor . It may occur at any age, but it is more common in the second and sixth decades of life. About half of patients with essential tremor have a family history of this type of tremor. Fortunately, an Essential Tremor is treatable and seldom a sign of a serious Write

Copyright © 2010 Find Medical Article