Microsoft word - publicaties pb.doc

Publicaties dr Paul L.P. Brand Augustus 2006 Nederlands Brand PLP, Haan WSM de, Affourtit MJ, Tibboel D, Verhulst FC, Molenaar JC. Psychosociale aspecten van het zogenaamde korte-darmsyndroom bij kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 1989; 133:2078-81. Brand PLP, Brus F, Zwierstra RP. Verdraaid? [klinische les]. Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135:1017-20. Graaf MY de, Verhagen E, Brand PLP. Meconiumhoudend vruchtwater en hoe te handelen bij de pasgeborene [klinische les]. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138:993-5. Brand PLP, Boonstra S, Aalderen WMC van. Volledig herstel na hemorragische shock-encefalopathiesyndroom [casuïstische mededeling]. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138:1478-81. Frans GJM, Brand PLP, Muskiet FD. Onvoldoende screening op congenitale lues op Curacao, 1987-1991. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138:1712-5. Brand PLP, Aalderen WMC van, Gerritsen J. Systemische bijwerkingen van inhalatiesteroïden: een literatuuroverzicht. Tijdschr Kindergeneeskd 1994; 62:261-5. Brand PLP. Dekbed vormt risicofactor voor wiegedood [ingezonden]. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138:2459. Brand PLP, Muskiet FD, Heymans HSA. Systematische aanpak van een moeilijk diagnostisch probleem [klinische les]. Ned Tijdschr Geneeskd 1995; 139: 2337-40. Brand PLP. Systematische aanpak van een moeilijk diagnostisch probleem [ingezonden]. Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140: 106-7 en 331-2. Brand PLP, Kimpen JLL, Gerritsen J, Aalderen WMC van. Exacerbaties van luchtwegklachten en gebruik van antibiotica bij kinderen [klinische les]. Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140: 913-6. Duijvestijn YCM, Gerritsen J, Brand PLP. Acetylcysteïne bij kinderen met longaandoeningen voorgeschreven door eenderde van de huisartsen; geen onderbouwing in de literatuur. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 826-30. Reactie op ingezonden brief, p. 1212-3 en p. 1542 Brand PLP, Bor M van de, Fetter WPF, Kollée LAA, Leeuw R de, Nef JJEM de. Hyperbilirubinemie bij voldragen pasgeborenen: gevolgen voor de ontwikkeling op lange termijn vallen mee. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 144-7. Fetter WPF, Bor M van de, Brand PLP, Kollée LAA, Leeuw R de, Nef JJEM de. Hyperbilirubinemie bij gezonde voldragen pasgeborenen: richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 140-3. Brand PLP, Hoekstra MO. Diagnostiek en behandeling van recidiverend hoesten en piepen bij kinderen jonger dan 4 jaar. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 464-7. Nienhuis MB, Inia H, Martijn A, Brand PLP. Waarde van een thoraxfoto bij kinderen met astma. Tijdschr Kindergeneeskd 1998; 66: 53-6. Brand PLP, Duiverman EJ. Kinderen die hoesten en piepen: minder klachten als de ouders stoppen met roken [klinische les]. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 825-7. Brand PLP. Het voordeel van fluticason nader onderzocht: kinderartsen bij advisering betrekken. Pharm Weekbl 1998; 133: 654-5. Brand PLP, van Aalderen WMC. Astma bij jonge kinderen: verschillen in therapie tussen huisartsen en kinderartsen, en beloop van klachten in 1-2,5 jaar. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 1501-4. Roorda RJ, Walhof CM, Brand PLP. Behandeling van laryngitis subglottica (pseudokroep): steroïden in plaats van stomen. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 1658-62. Reactie op ingezonden brief 1998; 142: 2217. Steenhuis TJ, Brand PLP. Bronchiolitis en het risico op bacteriële superinfecties. Tijdschr Kindergeneeskd 1999; 67: 185-9. Brand PLP, Hendriks JJE, Vaessen-Verberne AAPH. Inhalatiecorticosteroïden en de groei van kinderen met astma. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 2041-5. Brand PLP, Vaessen-Verberne AAPH. Diagnostiek en behandeling van kinderen met acute bronchiolitis door infectie met respiratoir syncytieel virus; resultaten van een enquête onder alle Nederlandse kinderartsenpraktijken in 1998. Ned Tijdschr Geneeskd 2000; 144: 20-3. Kamps AWA, Brand PLP. Bronchiolitis obliterans: een zeldzame, maar goed herkenbare oorzaak van recidiverend hoesten en piepen. Tijdschr Kindergeneeskd 2000; 68: 65-8. Lucas-Bouwman ME, Koen MD, ter Brugge HG, Rutten CLG, Brand PLP. Samenhang tussen indicatie voor sectio caesarea en noodzaak van reanimatie van de neonatus. Ned Tijdschr Geneeskd 2000; 144:897-900. Vries TW de, Wormmeester L, Pinxteren-Nagler E van, Bakker AJ, Brand PLP. Routinematig laboratoriumonderzoek bij kinderen, verwezen wegens recidiverend piepen en/of astma, niet zinvol. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2107-11. Smits-Wintjens VEHJ, Zwart P, Brand PLP. Veronderstelde koemelkeiwit-overgevoeligheid bij excessief huilende zuigelingen: gewenste en ongewenste effecten van een eliminatiedieet. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2285-7. Brand PLP. Nadelen van het liberaal stellen van de diagnose ‘voedselovergevoeligheid’. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2290-2. Lucas-Bouwman ME, Roorda RJ, Jansman FGA, Brand PLP. Prednisolondrank beter te verdragen en effectiever dan prednisolonpoeder bij de behandeling van astma-exacerbaties bij kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:2130-4. Brouwer AFJ, Gils JF van, Brand PLP, Graaf JH de. Perinatale pertussis: van moeder naar kind. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:2257-9. Kamps AWA, Brand PLP, Berg-Vinke JM ten, Roorda RJ. Kennis over werking en mogelijke bijwerkingen van inhalatiemedicatie vaak onvoldoende bij ouders van kinderen met astma. Tijdschr Kindergeneeskd 2002;70:56-9. Kamps AWA, Roorda RJ, Brand PLP. De piekstroommeter: beperkte rol in de diagnostiek en follow-up bij kinderen met astma. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:842-6. Eeuwijk JS van, Brand PLP. ‘Nekstijfheid’ bij kinderen: wel of geen meningitis? Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:321-3. Duiverman EJ, Brackel HJL, Merkus PJFM, Rottier BL, Brand PLP. Richtlijn ‘Astmabehandeling bij kinderen’ van kinderlongartsen (2e herziening). II. Medicamenteuze behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1909-13. Gramsbergen IMC, Brand PLP. Dubbelblinde vergelijking van de smaak van hypoallergene zuigelingenvoedingen. Ned Tijdschr Allergie 2003;6:241-5. Merkus PJFM, Duiverman EJ, Brackel HJL, Rottier BL, Brand PLP. Astma bij kinderen. Presentatie, Diagnostiek, Behandeling. Tijdschr Huisartsgeneeskd 2004;21:25-9. Zwart P, Brand PLP. Excessief huilen van zuigelingen: een probleem van kind én ouders (en slechts zelden veroorzaakt door koemelkallergie). Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:260-2. Brand PLP, Postma A. Pulmonaal carcinoid bij een tiener, zich presenterend als een persisterende verdichting op de htoraxfoto. Tijdschr Kindergeneeskd 2004;72:128-32. Brouwer AFJ, Roorda RJ, Brand PLP. Astmabehandeling bij kinderen: meer dan alleen ‘puffen’. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:865-8. Velzen MF van, Roorda RJ, Brand PLP. Allergieonderzoek bij recidiverend hoesten en piepen ook bij kinderen jonger dan 4 jaar mogelijk zinvol. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:888-90. Heide K van der, Brand PLP. ‘Luchtzitten’ bij zuigelingen: een teken van onschuldige achterstand in de grove motoriek. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:1017-20. Brand PLP. De kans op het ontwikkelen van astma bij kinderen met constitutioneel eczeem. Ned Tijdschr Allergie 2004;6:211-6. Brouwer AFJ, Roorda RJ, van Reijn DA, Reinaerts IMM, Brand PLP. Inspanningsgebonden benauwdheid bij kinderen: disfunctionele ademhaling? Tijdschr Kindergeneeskd 2004;72:209-12. Nooitgedagt JE, Zwart P, Brand PLP. Oorzaken, behandeling en beloop bij zuigelingen die vanwege excessief huilen waren opgenomen op de kinderafdeling van de Isala klinieken te Zwolle, 1997/’03. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:472-7. Brand PLP, Engelbert RHH, Helders PJM, Offringa M. Systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van behandeling bij zuigelingen met ‘Kopgewrichteninvloed bij storingen in de symmetrie’ (‘KISS-syndroom’). Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:703-7 (tevens verschenen in Kinderfysiotherapie september 2005:18-21 en in JGZ 2006 (1): 13-7). Brand PLP. Wiegendood: de tijden veranderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1254-6. Brand PLP, Rosingh HJ, Roorda RJ. Bronchoscopie bij kinderen: indicaties, bevindingen en complicaties van 54 procedures in een algemeen ziekenhuis. Tijdschr Kindergeneeskd 2005;73:89-92. Baatenburg de Jong A, Rijdt JP te, Brand PLP. Hoesten en malaise bij jonge kinderen, ten gevolge van allergische rhinoconjunctivitis. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1545-8. Brand PLP. Diagnose in beeld (248). Een meisje met gezwollen wangen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2221. Hospers IC, de Vries-Vrolijk K, Brand PLP. Dubbelblinde placebogecontroleerde koemelkprovocaties bij kinderen met vermeende koemelkallergie, in een algemeen ziekenhuis: diagnose verworpen bij twee derde van de kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1292-7. Breur JMPJ, Brand PLP. Diagnose in beeld (281). Een meisje met koorts, keelpijn en huiduitslag. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1508. Internationaal Brand PLP, Postma DS, Kerstjens HAM, Koëter GH, Dutch CNSLD Study Group. Relationship of airway hyperresponsiveness to respiratory symptoms and diurnal peak flow variation in obstructive lung disease. Am Rev Respir Dis 1991; 143:916-21. Postma DS, Brand PLP, Kerstjens HAM, Sluiter HJ, Dutch CNSLD Study Group. Feasability and baseline data of the Dutch multicentre trial in patients with chronic non-specific lung disease. Eur Respir Rev 1991; 1 (5):408-14. Brand PLP, Kerstjens HAM, Postma DS, Sterk PJ, Quanjer PH, Sluiter HJ, et al. Long-term multicentre trial in chronic non-specific lung disease. Methodology and baseline assessment in adult patients. Eur Respir J 1992; 5:21-31. Brand PLP, Kerstjens HAM, Postma DS, Dutch CNSLD Study Group. Long-term clinical trials in obstructive lung disease: principles and practice. Pharmaceut Med 1992; 5:263-89. Brand PLP, Quanjer PH, Postma DS, Kerstjens HAM, Koëter GH, Dekhuyzen PNR, et al. Interpretation of bronchodilator response in patients with obstructive airways disease. Thorax 1992; 47:429-36. Brand PLP, Rijcken B, Schouten JP, Koëter GH, Weiss ST, Postma DS. Perception of airway obstruction in a general population sample: relationship to airway hyperresponsiveness in the absence of respiratory symptoms. Am Rev Respir Dis 1992; 146:396-401. Kerstjens HAM, Brand PLP, Hughes MD, Robinson NJ, Postma DS, Sluiter HJ, et al. A comparison of bronchodilator therapy with or without inhaled corticosteroid therapy for obstructive airways disease. N Engl J Med 1992; 327:1413-9. Brand PLP, Lingen RA van, Brus F, Talsma MD, Elzenga NJ. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy as a side effect of dexamethasone treatment for bronchopulmonary dysplasia. Acta Paediatr 1993; 82:614-7. Waalkens HJ, Merkus PJFM, Essen-Zandvliet EEM van, Brand PLP, Gerritsen J, Duiverman EJ, et al. Assessment of bronchodilator response in children with asthma. Eur Respir J 1993; 6:645-51. Gooijer A de, Brand PLP, Gerritsen J, Koëter GH, Postma DS, Knol K. Changes in respiratory symptoms and airway reactivity after 27 years in a population-based sample of school children. Eur Respir J 1993; 6:848-54. Kerstjens HAM, Overbeek SE, Schouten JP, Brand PLP, Postma DS, Dutch CNSLD Study Group. Airways hyperresponsiveness, bronchodilator response, serum IgE, and smoking habit predict improvement in FEV1 during long-term inhaled corticosteroid treatment. Eur Respir J 1993; 6:868-76. Kaptein AA, Brand PLP, Dekker FW, Kerstjens HAM, Postma DS, Sluiter HJ, et al. Quality-of-life in a long-term multicentre trial in chronic nonspecific lung disease: assessment at baseline. Eur Respir J 1993; 6:1479-84. Brand PLP, Kerstjens HAM, Jansen HM, Kauffman HF, Monchy JGR de, Dutch CNSLD Study Group. Interpretation of skin tests to house dust mite and relationship to other allergy parameters in patients with asthma and COPD. J Allergy Clin Immunol 1993; 91:560-70. Kerstjens HAM, Brand PLP, Quanjer PH, Bruggen-Bogaarts BAHA van der, Koëter GH, Postma DS, et al. Variability of bronchodilator response and effects of inhaled corticosteroid treatment in obstructive airways disease. Thorax 1993; 48:722-9. Kerstjens HAM, Postma DS, Doormaal JJ van, Zanten AK van, Brand PLP, Dekhuyzen PNR, et al. Effects of short-term and long-term treatment with inhaled corticosteroids on bone metabolism. Thorax 1994; 49:652-7. Kerstjens HAM, Brand PLP, Jong PM de, Koëter GH, Postma DS, Dutch CNSLD Study Group. Influence of treatment on peak expiratory flow and its relation to airway hyperresponsiveness and symptoms. Thorax 1994; 49:1109-15. Brand PLP. Airway inflammation in symptomatic and asymptomatic children with methacholine hyperresponsiveness (letter). Eur Respir J 1994; 7:829. Brand PLP. On measurement of chloride concentration in microvolume samples of sweat (letter). Pediatr Pulmonol 1995; 19:66. Kerstjens HAM, Schouten JP, Brand PLP, Schoonbrood DFME, Sterk PJ, Postma DS, et al. Importance of total serum IgE for improvement in airways hyperresponsiveness with inhaled corticosteroids in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:360-8. Brand PLP, Brus F. Immunosuppressive drugs and hypertrophic cardiomyopathy (letter). Lancet 1995; 345:1644. Brand PLP, Verhagen E, Rosina-Angelista IMJ, Bambang Oetomo S. Indications for high-dose dexamethasone treatment for respiratory distress syndrome. Eur J Pediatr 1996; 155: 346. Brand PLP. Serum eosinophil cationic protein measurements in monitoring pulmonary inflammation in asthma (letter). Arch Dis Child 1996;75:88. Brand PLP, Gerritsen J, Aalderen WMC van. A baby with eczema and an abnormal sweat test. Lancet 1996; 348: 932. Kerstjens HAM, Brand PLP, Postma DS. Risk factors for accelerated decline among patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: S266-72. Brand PLP, de Gooijer A, Postma DS. Changes in peak expiratory flow in healthy subjects and in patients with obstructive lung disease. Eur Respir J 1997; 10 (Suppl. 24): 69s-71s. Sprikkelman AB, Tupker RA, Burgerhof H, Schouten JP, Brand PLP, Heymans HSA, Aalderen WMC van. Severity scoring of atopic dermatitis: a comparison of three scoring systems. Allergy 1997; 52: 944-9. Woensel JBM van, Wolfs TW, Aalderen WMC van, Brand PLP, Kimpen JLL. Randomised double blind placebo controlled trial of prednisolone in children admitted to hospital with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Thorax 1997; 52: 634-7. Brand PLP, Waalkens HJ, Duiverman EJ, Essen-Zandvliet EEM van, Dutch CNSLD Study Group. Inaccuracy of portable peak flow meters: correction is not needed. Acta Paediatr 1997; 86: 888-9. Brand PLP, Duiverman EJ, Postma DS, Waalkens HJ, Kerrebijn KF, van Essen-Zandvliet EEM, Dutch CNSLD Study Group. Peak flow variation in childhood asthma: relationship to symptoms, atopy, airways obstruction and hyperresponsiveness. Eur Respir J 1997; 10: 1242-7. Van Aalderen WMC, Brand PLP, Hoekstra MO, Landstra AM, Gerritsen J. Bronchial inflammation and hyperresponsiveness. Pediatr Allergy Immunol 1998; 9 (Suppl 11): 42-7. Brand PLP, Meuzelaar JJ. A boy with therapy-resistant asthma. Eur J Pediatr 1998; 157: 346-8. Visser MJ, van Aalderen WMC, Elliott BM, Odink RJH, Brand PLP. Short term growth in asthmatic children using fluticasone propionate. Chest 1998; 113: 584-6. Duijvestijn YCM, Brand PLP. Systematic review of N-acetylcysteine in cystic fibrosis. Acta Paediatr 1999; 88: 38-41. Brand PLP, Duiverman EJ, Waalkens HJ, van Essen-Zandvliet EEM, Kerrebijn KF, Dutch CNSLD Study Group. Peak flow variation in childhood asthma: correlation with symptoms, airways obstruction and hyperresponsiveness during long-term treatment with inhaled corticosteroids. Thorax 1999; 54: 103-7. Brand PLP, van der Ent CK. The practical application and interpretation of simple lung function tests in cystic fibrosis. J Roy Soc Med 1999; 92 (suppl. 37): 2-12. Van der Ent CK, Brand PLP. Advantages of comprehensive lung function techniques in cystic fibrosis. J Roy Soc Med 1999; 92 (suppl. 37): 13-18. Brand PLP, Roorda RJ. Effect on growth of inhaled steroid therapy (letter). J Pediatr 1999; 134: 253. Kamps AWA, van Ewijk B, Roorda RJ, Brand PLP. Poor inhalation technique, even after inhalation instruction, in asthmatic children. Pediatr Pulmonol 2000;29:39-42. Brand PLP. Bronchodilators in cystic fibrosis. J Roy Soc Med 2000; 93 (Suppl. 38): 37-39 Brand PLP, Vaessen-Verberne AAPH. Differences in management of bronchiolitis between hospitals in the Netherlands. Eur J Pediatr 2000;159:343-7. Visser MJ, de Wit M-CY, van Aalderen WMC, Postma DS, Brand PLP. Exhaled nitric oxide in children measured by tidal breathing method: differences between asthmatics and nonasthmatic controls. Pediatr Pulmonol 2000;29:434-7. Kamps AWA, Roorda RJ, Brand PLP. Peak flow diaries in childhood asthma are unreliable. Thorax 2001;56:180-2. Brand PLP, van der Baan-Slootweg OH, Heynens JWCM, de Vries TW, Versteegh FGA, Vreuls RCFM, den Ouden WJ, Smit FJ. Comparison of handling and acceptability of two spacer devices in young children with asthma. Acta Paediatr 2001;90:133-6. Lucas-Bouwman ME, Roorda RJ, Jansman FG, Brand PLP. Crushed prednisolone tablets or oral solution for acute asthma. Arch Dis Child 2001;84:347-8. Kamps AWA, Brand PLP. Education, self-management and home peak flow monitoring in childhood asthma. Paediatr Respir Rev 2001; 2: 165-9. Brand PLP. Inhaled corticosteroids reduce growth. Or do they? (review). Eur Respir J 2001;17:287-94. Kamps AWA, Visser MJ, de Vries TW, van Aalderen WMC, Postma DS, Brand PLP. The feasability of airways hyperresponsiveness as an inclusion criterion for studies on childhood asthma. Eur Respir J 2001;17:887-91. Van Woensel JB, Kimpen JLL, Brand PLP. Respiratory tract infections caused by respiratory syncytial virus in children. Diagnosis and treatment. Minerva Pediatr 2001; 53: 99-106. Kamps AWA, Vermeer K, Roorda RJ, Brand PLP. Effect of bacterial filters on spirometry measurements. Arch Dis Child 2001;85:346-7. Visser MJ, Postma DS, Arends LR, de Vries TW, Duiverman EJ, Brand PLP. One-Year Treatment with Different Dosing Schedules of Fluticasone Propionate in Childhood Asthma . Effects on Hyperresponsiveness, Lung Function, and Height. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:2073-7. Kamps AWA, Roorda RJ, Brand PLP. Determinants of correct inhalation technique in children attending a hospital-based asthma clinic. Acta Paediatr 2002;91:159-63. Boezen HM, Vonk JM, van Aalderen WMC, Brand PLP, Gerritsen J, Schouten JP, Boersma ER. Perinatal predictors of respiratory symptoms and lung function at a young adult age. Eur Respir J 2002;20:383-90. Kamps AWA, Brand PLP, Vermeer K, Roorda RJ. Bronchodilator response in asthmatic children is significantly reduced when measured immediately after methacholine challenge. J Asthma 2002;39:737-41. Visser MJ, Brand PLP, Boezen HM, et al. Clinical and immunological factors associated with the presence or absence of airways hyper-responsiveness in childhood asthma. Clin Exp All 2002;32:1278-84. Visser MJ, Postma DS, Brand PLP, Arends LR, Duiverman EJ, Kauffman HF. Influence of different dosage schedules of inhaled fluticasone propionate on peripheral blood cytokine concentrations in childhood asthma. Clin Exp All 2002;32:1497-1503. Kamps AWA, Brand PLP, Vermeer K, Roorda RJ. Bronchodilator response in asthmatic children is significantly reduced when measured immediately after methacholine challenge. J Asthma 2002;39:737-41. Brand PLP, Roorda RJ. Drug delivery in pediatric patients with asthma. Spacer devices vs nebulizers for β agonists. Am J Drug Deliv 2003;1:61-70. Brand PLP. Central airways stenosis in school-aged children: differential diagnosis from asthma (letter). Acta Paediatr 2003;92:266. Brand PLP, Rosingh HJ. The “wandering needle”. Pediatr Pulmonol 2003;35:152-4. Kamps AWA, Brand PLP, Kimpen JLL, Maillé AR, Overgoor-van de Groes AW, van Helsdingen-Peek LCJAM, Roorda RJ. Outpatient management of childhood asthma by paediatrician or asthma nurse: randomised controlled study with one year follow-up. Thorax 2003;58:968-73. Brand PLP, Roorda RJ. Usefulness of monitoring lung function in asthma. Arch Dis Child 2003;88: 1021-5. Kamps AWA, Brand PLP, Roorda RJ. Variation of peak inspiratory flow through dry powder inhalers in children with stable and unstable asthma. Pediatr Pulmonol 2004;37:65-70. Gordijn SJ, Brand PLP. A boy with breathlessness, digital clubbing, and central cyanosis. Eur J Pediatr 2004; 163:129-30. Kamps AWA, Roorda RJ, Kimpen JLL, Overgoor-van de Groes AW, van Helsdingen-Peek LCJAM, Brand PLP. Impact of nurse-led outpatient management of children with asthma on healthcare resource utilisation and costs. Eur Respir J 2004;23:304-9. Brand PLP. What is the normal range of blood glucose concentration in healthy term newborns? (letter) Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004;89:F375. Visser MJ, van der Veer E, Postma DS, Arends LR, de Vries TW, Brand PLP, Duiverman EJ. Side-effects of fluticasone in asthmatic children: no effects after dose reduction. Eur Respir J 2004;24:420-5. Brand PLP, Molenaar NLD, Kaaijk C, Wierenga WS. Neurodevelopmental outcome of hypoglycaemia in healthy, large for gestational age, term newborns. Arch Dis Child 2005;90: 78-81. Brand PLP. Quels sont les principaux problèmes du traitement inhalé chez les infants? Rev Pneumol Clin 2005; 61: S325-8. Brand PLP. How to read an article about therapy in 5 minutes. Paediatrica 2005;16(4):1-3. Brand PLP. Key issues in inhalation therapy in children. Curr Med Res Opin 2005;21(Suppl.4): S27-S32. Brand PLP, Engelbert RHH, Helders PJM, Offringa M. Systematic review of effects of manual therapy in infants with Kinetic Imbalance due to Suboccipital Strain (KISS) syndrome. J Man Manipul Ther 2005; 13: 210-5. Brand PLP. Commentary on ‘Intravenous aminophylline for acute severe asthma in children over two years receiving inhaled bronchodilators’. Evid.-Based Child Health 2006;1:149-50. Savenije OEM, Brand PLP. Accuracy and precision of test weighing to assess milk intake in newborn infants. Arch Dis Child Fetal Neonat Ed 2006 May 22 [Epub ahead of print] doi:10.1136/ adc.2005.091876. Baatenburg de Jong A, Brouwer AFJ, Roorda RJ, Brand PLP. Normal lung function in children with mild to moderate persistent asthma well controlled by inhaled corticosteroids. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:280-2. Proefschrift Brand PLP, Kerstjens HAM. Risk factors and long-term treatment in obstructive airways disease. Rijksuniversiteit Groningen 1993. Boeken/hoofdstukken in boeken Brand PLP. Practical interpretation of lung function tests in asthma. In: David TJ, ed. Recent Advances in Paediatrics 18. Edinburgh, Churchill Livingstone 2000: 77-109. Brand PLP, Hoekstra MO, Merkus PJFM, Schilte PPM, red. Werkboek kinderlongziekten. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2001. Ent CK van der, Brand PLP. Hoesten. In: Brand PLP, Hoekstra MO, Merkus PJFM, Schilte PPM, red. Werkboek kinderlongziekten. Amsterdam: VU uitgeverij, 2001; 21-4. Brand PLP, Ent CK van der. Rochelen, zagen en volzitten. In: Brand PLP, Hoekstra MO, Merkus PJFM, Schilte PPM, red. Werkboek kinderlongziekten. Amsterdam: VU uitgeverij, 2001; 25-8. Merkus PJFM, Brand PLP. Respiratoire insufficiëntie. In: Brand PLP, Hoekstra MO, Merkus PJFM, Schilte PPM, red. Werkboek kinderlongziekten. Amsterdam: VU uitgeverij, 2001; 52-6. Rijntjes JGM, Oosterkamp RF, Brand PLP. Allergologische diagnostiek. In: Brand PLP, Hoekstra MO, Merkus PJFM, Schilte PPM, red. Werkboek kinderlongziekten. Amsterdam: VU uitgeverij, 2001; 85-9. Gerrits GPJM, Woensel J van, Brand PLP. Bronchiolitis. In: Brand PLP, Hoekstra MO, Merkus PJFM, Schilte PPM, red. Werkboek kinderlongziekten. Amsterdam: VU uitgeverij, 2001; 135-9 Ent CK van der, Brand PLP, Hoekstra MO. Anti-inflammatoire therapie. In: Hendriks JJE, Hoekstra MO, Roorda RJ, Vaessen-Verberne AAPH, red. Trends in astmabehandeling bij kinderen. 10 jaar Trends. Zeist: Glaxo Wellcome BV, 2001: 26-34. Brand PLP. De ademhalingsorganen. In: Lingen R van, Zoeren-Grobben D van, red. Kindergeneeskunde. Utrecht/Zutphen, Thieme Meulenhoff; 2002: 68-75. Brand PLP. Een kind met een hoorbare ademhaling. In: Roord JJ, Diemen-Steenvoorde JAAM van, red. Probleemgeoriënteerd denken in de kindergeneeskunde. Utrecht, de Tijdstroom; 2002: 205-9. Plötz FB, Brand PLP. Een kind met chronisch hoesten. In: Roord JJ, Diemen-Steenvoorde JAAM van, red. Probleemgeoriënteerd denken in de kindergeneeskunde. Utrecht, de Tijdstroom; 2002: 211-6. Brand PLP, Rottier BL. Kinderlongziekten (Praktische Kindergeneeskunde). Houten, Bohn Stafleu van Loghum; 2002 (eerste druk, gewijzigde oplage verschenen in 2005). Brand PLP. Hypoglykemie bij verder gezonde, zware pasgeborenen: gevolgen voor de psychomotore ontwikkeling op de middellange termijn. In: Kam WJ van der, Brand PLP, red. Zorgvernieuwing in uitvoering (Isala series, no. 37). Zwolle, Isala klinieken 2003: 27-36. Kam WJ van der, Brand PLP, red. Zorgvernieuwing in uitvoering (Isala series, no. 37). Zwolle, Isala klinieken 2003. Dinwiddie R, Brand PLP, Pohunek P, eds. Paediatric asthma and allergy. Salisbury: Quai Books 2004. Brand PLP. Practical management of atopic eczema including the role of food. In: Dinwiddie R, Brand PLP, Pohunek P, eds. Paediatric asthma and allergy. Salisbury: Quai Books 2004: 129-38. Diversen Brand PLP. Veiligheid van inhalatiesteroïden bij kinderen.CaraVisie 1995; 8(5): 4-6. Brand PLP. Astma bij kinderen jonger dan 4 jaar: niet één ziektebeeld. CaraVisie 1996; 9 (1): 5-7. Duijvestijn YCM, Gerritsen J, Brand PLP. Acetylcysteïne en longaandoeningen bij kinderen. In: Voordrachten gehouden tijdens de 27e Herhalingscursus Kindergeneeskunde. Beatrix Kinderkliniek AZG 1996; 58-65. Brand PLP, Hoekstra MO. Recidiverend hoesten en piepen bij zuigelingen en peuters. In: Voordrachten gehouden tijdens de 27e Herhalingscursus Kindergeneeskunde. Beatrix Kinderkliniek AZG 1996; 66-71. Brand PLP. Astma bij kinderen: herkenning, prognose en behandeling. Themabijdrage Medisch Contact december 1996:3-5. Brand PLP. Groen snot wijst op een bacteriële infectie. In: Everdingen JJE van, Kaandorp CJE, red. De dokter abuis. Medische misvattingen. Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum 1996; 40-1. Brand PLP. Roken tijdens de zwangerschap en longfunctie direct na de geboorte [referaat]. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 395-6. Brand PLP. ‘State of the art’-presentaties en oprichting internationaal forum. Pulmonair 1997; 4(3): 7-8. Brand PLP. Een kwestie van een goede anamnese en gezond verstand. Cara Visie 1997; 10(6): 91-3. Brand PLP. Tijd voor reversibiliteit. In: Netherlands Asthma Foundation, ed. Philip’s world. A Tribute to professor Philip H. Quanjer. Leusden, Nederlands Astma Fonds 1998; 59-62. Brand PLP. Herkenning en prognose van astma bij kinderen. Themabijlage Medisch Contact september 1998; 3-6. Brand PLP. Groen snot wijst op een bacteriële infectie. In: van Everdingen JJE, Kaandorp CJE,. Medische misvattingen. 2e druk. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum; 1999: 61. Brand PLP, Fetter WPF. Hyperbilirubinemie bij zuigelingen is schadelijk. In: van Everdingen JJE, Kaandorp CJE,. Medische misvattingen. 2e druk. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum; 1999: 105-6. Roorda RJ, Brand PLP. Bij pseudocroup moet je stomen. In: van Everdingen JJE, Kaandorp CJE,. Medische misvattingen. 2e druk. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum; 1999: 111. Brand PLP. Onderbehandeling astma bij een kind. CaraVisie 2000; 13(2): 29. Lune PF van, Brand PLP. Een kind met recidiverende klachten van de lage luchtwegen. Patient Care 2000; 27(6): 91-4. Brand PLP. Waarde en beperkingen van een piekstroomdagboek bij kinderen met astma. CaraVisie 2000; 13(3): 43-5. Brand PLP. Inspanningsastma. CaraVisie 2000; 13(4): 56. Kamps AWA, Brand PLP. Inhaleren: een kwestie van controleren. CaraVisie 2000; 13(5): 68-9. Brand PLP. Effect van langdurige behandeling met inhalatiesteroïden op de volwassen lengte van kinderen met astma (referaat). Caravisie 2001; 14(1): 11. Fetter WPF, Brand PLP. “Zuurstoftherapie bij te vroeg geborenen kan geen kwaad” (Medische misvattingen). Medisch Contact 2001; 56: 552. Brand PLP. Leve de industrie. Medisch Contact 2001; 56: 623. Brand P. Inhalatietechniek vaak slecht bij kinderen met astma. Astmanieuws 2001; 4(3): 17. Brand P. Commentary: budesonide and nedocromil do not improve lung function, but reduce urgent care visits for children with asthma. Evidence-based healthcare 2001;5:101-2. Brand PLP. Piekstroomdagboek: lang niet altijd nuttig. Astmanieuws 2001;4(4):11-12. Brand PLP. Benauwd. Astmanieuws 2001;4(5):18-19. Brand PLP, Roorda RJ. “Hardnekkig hoesten bij kinderen wijst op astma” (Medische misvattingen). Medisch Contact 2001;56:1806. Brand PLP. Herkenning en prognose van astma bij kinderen. Themabijlage Medisch Contact januari 2002: 3-6. Brand PLP, Zwart P. “Bij excessief huilende baby’s is behandeling met hypoallergene voeding zinvol” (Medische misvattingen). Medisch Contact 2002;57:553. Brand PLP. Chronisch hoesten bij kinderen. CaraVisie 2002; 15(2):20-22. Brand PLP. Groen snot wijst op een bacteriële infectie. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 77. Brand PLP. Registratie van piekstroom(variatie) is nuttig bij het volgen van de ernst van astma. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 125-6. Brand PLP, Fetter WPF. Hyperbilirubinemie bij zuigelingen is schadelijk. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 126-7. Brand PLP, Roorda RJ. Hardnekkig hoesten bij kinderen wijst op astma. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 127-8. Brand PLP, Zwart P. Bij excessief huilende baby’s is behandeling met hypoallergene voeding zinvol. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 128-9. Fetter WPF, Brand PLP. Zuurstoftherapie bij te vroeg geboren kinderen leidt tot retrolentale fibroplasie. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 130-1. Roorda RJ, Brand PLP. Bij pseuod-kroep moet je stomen. In: Kaandorp CJE, Everdingen JJE van. Medische misvattingen. Nieuwe inzichten in de geneeskundige praktijk. Derde druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 137-8. Brand PLP. Nieuwe ontwikkelingen in de kinderlongziekten – gevolgen voor de longarts in de algemene praktijk. Pulmo-Didact 2003; 6(1). Brand PLP. Inhalatiecorticosteroïden bij kinderen: hoge doseringen liever vermijden. CaraVisie 2003; 16(3): 7-9. Brand PLP. Preventie van allergie door het adviseren van borstvoeding of hypoallergene voeding: een kritische kanttekening (Commentaar). CaraVisie april 2004; 6-10. Boekbespreking “Clinical manual of emergency pediatrics”. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:215-6. Boekbespreking “Oski’s essential pediatrics”. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:272. Brand PLP, Brackel HJL, Merkus PJFM, Rottier BL, Duiverman EJ. Medicamenteuze behandeling van astma bij kinderen: herziene richtlijnen van kinderlongartsen. Caravisie februari 2005:9-11. Boekbespreking “Aandoeningen bij kinderen (Serie practicum huisartsgeneeskunde)”. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:440. Brand PLP. Wat is de huidige behandeling van laryngitis subglottica (pseudo-kroep)? Longartsen Vademecum 2005;8(3). Boekbespreking “Practical strategies in pediatric diagnosis and therapy”. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1244. Boekbespreking “Pediatrics”. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1543. Boekbespreking “Moffet’s pediatric infectious diseases. A problem-oriented approach”. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1715. Boekbespreking “Handleiding groeidiagrammen 2004.” Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1768. Boekbespreking “Current pediatric diagnosis & treatment.” Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1971-2. Brand PLP. Boekbespreking “Praktische kinderurologie en –nefrologie.” Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2380. Boekbespreking “Care of the newborn. A handbook for primary care.” Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2648. Boekbespreking “Signs & symptoms in pediatrics.Urgent and primary care.” Boekbespreking “Care of the newborn. A handbook for primary care.” Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2703-4. Boekbespreking “Tutorials in paediatric differential diagnosis.” Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2704. Brand PLP. Inspiratoire stridor bij kinderen. Bijblijven 2005;21(10):16-22. Brand PLP. Boekbespreking: “The 5-minute pediatric consult”. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1043. Brand PLP. Boekbespreking “Inpatient pediatrics”. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1488. Brand PLP. Boekbespreking: “Practical paediatric problems”. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1597.

Source: http://www.destoelvangod.nl/illsEnDocs/Publicatielijst%20Paul%20Brand.pdf

Insegar

Page 1 of 4 / V1 Date of Issue: July, 2001 MATERIAL SAFETY DATA SHEET STATEMENT OF HAZARDOUS NATURE: Hazardous according to the criteria of NOHSC Australia COMPANY DETAILS: Syngenta Crop Protection Pty Limited Telephone No.: (02) 9688 0444 24 Hours Emergency No.: 1 800 033 111 140-150 Bungaree Rd., PENDLE HILL, NSW, 2145 IDENTIFICATION PRODUCT NAME: Ambush EC Insecti

Microsoft word - n. go conf- rhodes.doc

« L’éducation philosophique : positions critiques et questions pratiques » Nicolas Go, philosophe LRC-ICEM (mission recherche) et UMR-ADEF Université de Provence nicolas-go@orange.fr Préalable Je voudrais commencer par rendre hommage à la Grèce qui, avec l’Inde, accompagne depuis fort longtemps l’activité de pensée qui guide mon existence. C’est une banalité de di

Copyright © 2010 Find Medical Article