It-stud.hiof.no

Våren 2009 brøt svineinfluensa ut i Mexico. Et ukjent antall mennesker blerammet1 og viruset spredde seg raskt til USA og Canada før Europa blerammet med første bekreftede tilfelle i Spania 27 april2.
Norges første tilfelle kom 9 mai. Det gjaldt en gutt og en jente i 20 årene somvar blitt smittet mens de studerte i Mexico og som akkurat hadde returnerttil Norge. Begge var på bedringens vei når nyheten traff mediene samme dagsom smitten ble bekreftet3.
Utover sommeren lærte vi om flere dødstillfeller verden over, at utbruddeville ta seg opp utover høsten, men at det samtidig ville komme en vaksinesom ville være tilgjengelig for alle.
Til sammen brukte Norge over 3 milliarder kroner på vaksineringen4 og flerebarn ble vaksinert uten foreldrenes samtykke5. Køene utenfor de utnevntevaksnineringsstedene var lange allerede før åpningstidene og den dagen daman kunne kjøpe Tamiflu ved å selv skrive resept6 ble det meldt om kaospå apotekene og man hørte om mennekser som samlet seg utenfor nattenfør.
1lett i 2 timer uten å finne konkrete tall2http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2009/04/090427_swine_flu.shtml3(http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=5725534http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=5943345http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=577762, http://www.dagbladet.no/2010/01/20/nyheter/innenriks/helse/pandemrix/pandemi/9908562/ Avisene skrev side opp og side ned om den nye og ekstremt farlige influensaen.
Man kunne lese overskrifter som Du kan få svineinfluensa flere ganger7,Svineinfluensa-alarm i Garden8, Katt fikk svineinfluensa9, Hevderkaldt vær gir flere svineinfluensa-dødfall10, Over 600000 nordmennerammet av svineinfluensa11, 10000 døde av svineinfluensa12.
I følge den Irske avisen The Irish Times var det 16931 mennesker som døde avsvineinfluensa verden over13, det er 0,0002% av befolkningen. Ved en vanligsesonginfluensa anslår Folkehelseinstituttet at dødsantallet ligger på 1000personer14 i Norge, det er 0,002% av befolkningen.
Jeg kjenner til 6 mennesker som var rammet, av disse var 3 barn fra sammehushold. Ingen av de 6 fikk sykdommen medisinskpåvist. Leger over helelandet annonserte at de ikke ønsket at mennesker med influensasymptomerskulle komme inn til legekontorene, men kunne fortelle over telefon at detnok dreide seg om svineinfluensa til de som måtte lure på det.
7http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=5649758http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=5755859http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=582716 10http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=59431711http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=59224312http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=59431713http://www.irishtimes.com/newspaper/weekend/2010/0410/1224268021985.html14http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea _5661=5799:0:15,1904:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:55787::1:5800:59:::0:0

Source: http://www.it-stud.hiof.no/~theresrn/mediekritikk/mytologi1.pdf

temporalscanner.eu

Peer-Reviewed Published Papers, Abstracts, Letters on Exergen Temporal Artery Thermometry Al-Mukhaizeem F, Allen U, Komar L, et al (University of Toronto/Hospital for Sick Children). Validation of the temporal artery thermometry by its comparison with the esophageal method in children. Pediatric Academic Societies Annual Meeting, May 3-6, 2003, Seattle, WA Al-Mukhaizeem F, Allen U, Koma

it.121doc.net

Foglietto Il ustrativo: informazioni per il paziente Sporanox® 100 mg compresse Itraconazolo Sporanox ® è un marchio registratoLegga at entamente questo foglietto illustrativo prima di iniziare ad utilizzare questa medicina. Conservi questo fogliet o illustrativo, potrebbe aver bisogno di consultarlo in futuro. Se ha altre domande o dubbi, si rivolga al suo medico o farmacista. Ques

Copyright © 2010 Find Medical Article