Microsoft word - 4b vervanging fluistervloot-voorstel bc 131129.doc

Agendapunt
opsteller
R.M.A. Spriensma
doorkiesnummer
e-mail
rma.spriensma2@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor de Bestuurscommissie en het Dagelijks Bestuur
d.d. 29 november 2013

Onderwerp: wijziging vervanging fluistervloot

Aanleiding
In de afgelopen begrotingen (2013 en 2014) heeft het Parkschap een wijziging van de
fluistervloot doorgevoerd (meerjarenbegroting). De nieuw(st)e fluisterboten hebben een
Lithium-accu, welke naar verwachting 10 jaar zou kunnen meegaan. Het gaat om de
meest duurzame accu van dit moment. De duurdere aanschaf werd gecompenseerd door
een langere afschrijvingstermijn (van boot én accu).
Nu blijkt dat de afgelopen jaren veelvuldig sprake is geweest van uitval van
fluisterbootjes met de nieuwe Lithium accu’s. De Spindotter, welke in 2010 door de
leverancier met een Lithium accu werd opgeleverd, heeft seizoen 2013 niet gevaren (en
kon eerdere seizoenen diverse malen niet worden verhuurd); het Parkschap is
voornemens de leverancier in gebreke te stellen. Balsemien (2012), het rolstoelbootje,
vaart –eindelijk- goed. In 2013 is bootje Waterkers met Lithium accu’s aangeschaft. Op
dit moment zijn er ook problemen met de accu’s, hierover is contact met de (nieuwe)
leverancier zodat deze boot naar verwachting weer in de vaart is vóór het nieuwe
seizoen.
De nieuwe teamleider Operationeel (zie ander bestuursvoorstel) heeft voorgesteld terug
te gaan naar meer bedrijfszekere AGM-accu’s. De technologie met Lithium is zo nieuw
dat deze nog niet is uitontwikkeld. Er is sprake van kinderziektes en de accu’s zijn net zo
vaak stuk als andere accu’s. Vanwege de nieuwe techniek is reparatie heel complex. Nu
deze accu’s zoveel duurder zijn dan de langer bestaande accu’s is de prijs/kwaliteit-
verhouding van de Lithium accu’s zoek.
Koerswijziging en ophoging krediet
In onderhavig voorstel stel ik u voor de ambitie met de nieuwste accu’s te varen te laten
varen. In plaats daarvan wil ik kiezen voor goedkopere en meer bedrijfszekere AGM-
accu’s. Voor de bedrijfszekerheid van deze accu’s zal (nogmaals) een expert worden
geconsulteerd. Het Parkschap meent dat zij zich op dit moment niet (meer) kan
veroorloven om dergelijke risico’s in de exploitatie te lopen. Daarnaast wordt een
verkenning uitgevoerd voor het in de markt zetten van de omzet genererende activiteiten
van het Parkschap. Een bedrijfszekere vloot biedt dan meer perspectief dan de meest
duurzame vloot, die vaak hapert.
De 6 bootjes die nog geen Lithium accu hebben zijn ook verouderd. Ik stel u voor de
kredieten in de meerjarenbegroting aan te wenden voor vervanging van deze bootjes,
maar dan met een AGM-accu. Voor een bedrag van € 22.500 kunnen twee bootjes met
AGM-accu worden aangeschaft; het huidige krediet voor één bootje met Lithium accu
bedraagt € 22.000. Door deze werkwijze te continueren voor de even grote kredieten in
de meerjarenbegroting voor kalenderjaren 2015 en 2016 kan de vloot binnen afzienbare
termijn worden vernieuwd (in seizoen 2016 is de vervanging van de 6 oudste bootjes
geheel uitgevoerd).
Parkschap\Bestuurscommissie\131129\4b Vervanging fluistervloot-Notitie BC 131129 De eerdergenoemde Spindotter, Balsemien en Waterkers varen dan mogelijk nog wel
met Lithium. Overigens is het de bedoeling om op termijn in plaats van 9 bootjes met
een totaal van 8 bootjes te gaan varen. Eén van eerdergenoemde bootjes met Lithium
accu’s zal dan ook niet worden vervangen.
Ik zal de koerswijziging implementeren in de begroting van 2015 (en de
meerjarenbegroting). Hiertoe zullen ook de onderhoudsbudgetten (budgetneutraal) aan
de nieuwe werkwijze worden aangepast; de AGM-accu’s zullen periodiek worden
vervangen, terwijl de boot nog mee kan (in het geval van de Lithium accu’s werden boot
en accu tegelijkertijd vervangen).
Besluit
Ik verzoek u in te stemmen met deze koerswijziging en een ophoging van het
investeringskrediet fluistervloot 2014 met € 500 naar € 22.500.
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch d.d. 29 november 2013
de secretaris
Parkschap\Bestuurscommissie\131129\4b Vervanging fluistervloot-Notitie BC 131129

Source: http://www.np-debiesbosch.nl/documents/documents/4-vervanging-fluistervloot-voorstel-131129.pdf

eiisikn.anesthesiacare.info

UCSF Restaurant Recommendations - San Francisco Neighborhood Type of food Ambience Item recommendation 1300 Filmore Pizzas or anything from wood burning oven Absinthe Brasserie Acquerel o Altelier Crenn Anchor Oyster Bar Arizmendi bakery Art's Café Bar Agricole Bar Tartine Barbacco Boulevard Brenda's Soul Food BeignetsBraised pork bel y with pick

Knee tab a2, b2,

These instructions are designed to inform you about Total Knee Replacement. Initial instructions are to be fol owed before the surgery, during your stay in the hospital and after surgery when you are at home. The success of the Total Knee Replacement surgery requires active participation of the patient. For a long-term successful result, understanding and adherence to these guidelines are imper

Copyright © 2010 Find Medical Article