Formularium zuidwester (concept):

Red: AJG Jordens, toezichthoudend apotheker Prijs indicatie (euro’s) centrale inkoop Zuidwester Code Op basis van de inhoud van dit formularium worden geneesmiddelen door de apotheek vervangen door in het formularium opgenomen alternatieven.
Refluxziekte, behandeling acute klachten 1. Omeprazol 40mg 1dd Refluxziekte, onderhoudsbehandeling 1. Omeprazol 10-20mg 1dd Ulcus pepticum, HP-eradicatie 1. Pantopac kuur gedurende 7 dagen Nsaid-gerelateerde maagklachten 1. Ranitidine 300mg 1dd Aspecifieke maagklachten 1. Antagel 4 dd 15ml Omzettingstabel secretieremmers (equivalentie) Losec MUPS 20 TRACTUS DIGESTIVUS Chronische obstipatie Onderhoudsbehandeling 1. Importal poeder / drank Incidentele adjuvante behandeling 1. Bisacodyl dragee 5-15mg 1dd bij voorkeur 2-3 dagen per week 2 liter per dag ged. 2 dagen Rectaal laxeren 1. Norgalax klysma ZN 1-2 stuks (kind 30mg) 2. Metoclopramide 10mg 4dd of rectaal Start met 1 druppel (0,125mg) onder de tong Iedere 4-6 uur, verhogen op geleide effect en Bijwerkingen 2. Glycopyrroniumbromide drank 0,2mg/ml Start met 3 dd 0,025 mg/kg en verhoog op geleide van effect en bijwerkingen Eenmaal per 72uur verwisselen Minder gewenste optie vanwege moeilijker doseren en hoge kosten Vóór en na behandeling lijsten ernst kwijlen, kwaliteit van leven en bijwerkingen invullen via O:\GO-Langeweg\AVG\Lijsten en formulieren “kwijlen vragenlijsten” Alternatieve behandeling bij onvoldoende effect of bijwerkingen medicatie is logopedie, botoxinjecties glandulae parotis of operatieve behandeling (verwijs naar Daniel den Hoed kliniek, KNO arts, of naar neuroloog dr Visser Indien ACE-remmers niet mogelijk maar wel RAS-remming gewenst dan A2-antagonist: Bij diabetes of chronische nierinsufficientie: Indien ACE-remmers niet mogelijk maar wel RAS-remming gewenst dan A2-antagonist:: Omzettingstabel thiaziden (equivalentie) Indapamide 2,5 Omzettingstabel ras-remmers (equivalentie) Captopril 50 Omzettingstabel ca-antagonisten (equivalentie) Barnidipine 10 Omzettingstabel lisdiuretica (equivalentie) Furosemide 40 2. Isosorbidedinitraat 1-3 dd 20-40mg ret; Aanvalsbehandeling: nitrospray s.l. 1-4 sprays Omzettingstabel statinen (equivalentie) Crestor 10 Salbutamol 100mcg z.n. (tot 1 maal per week afdoende) Of: seretide 250/25 2dd + salbutamol z.n. Of. Flixotide 250mcg 2dd + singulair Salbutamol 5mg/ml en flixotide 500-2000mcg 2dd 1-2ml Combivent 4dd2 +serevent 2dd +flixotide 250-500 2dd 4. Insuline combineren met orale therapie AANDOENINGEN VOORTPLANTINGSORGANEN Anticonceptie (bijv bij vaginaal bloedverlies) 1. Ethinylestradiol+levonorgesterl 30/150ug 2. Depo-provera 1 injectie per 3 maanden (gedurende 1 jaar maximaal ; evaluatie 6mnd) 1. Canesten Gyno vag tabl 500mg eenmalig 2. Canesten Gyno vagt abl 200mg/dag 3 dagen 3. Fluconazol capsule 150mg oral eenmalig PSYCHISCHE AANDOENINGEN Slaapstoornissen Omzettingstabel benzodiazepinen Brotizolam 0,5 5 mg/dag in 1 dosis gedurende 1-2 weken; maximaal 40 mg/dag Omzettingstabel SSRI’s Escitalopram 10 1. Haloperidol 1-15mg in 3 doses per dag; 2. Cisordinol 5-30mg in 1-3 doses per dag; Opbouw per 3 dagen 0,5mg 2. Zyprexa 5-20mg 1dd; start 2,5mg Bij therapieontrouw: 3. Haldol depot injectie Omzettingstabel antipsychotica Chloorpromazine 50 Start kortwerkend 4 dd 10mg Cave: vooraf ECG ivm QT interval Bij ernstige rebound interval verkorten of: 1b. Equasym Xl, Medikinet of Concerta Keuze preparaat afhankelijk van gewenste kinetiek 2. Strattera 10-40mg 1dd Bij cardiale CI/onvoldoende effect: 3. Clonidine 0,025mg tablet 1dd 4. Dexamfetamine 5mg tablet (magistraal) Co-medicatie overwegen: Risperidom TCA (cave hypertensieve crisis) Gebruik AVL en DSMIV TR bij diagnostisering en INFECTIEZIEKTEN Luchtwegen Hogere luchtweginfectie/sinusitis 2. Doxycycline 100mg 1dd (starten 200mg); 7 dagen 3. Klacid 500mg ret 1dd; 5-7 dagen Indien parenteraal gewenst: Rocephin 1g 1dd 1. Broxil 250mg 3dd; 5-7 dagen (kinderen 2-10jr 125mg 3dd) 2. Klacid 500mg ret 1dd; 5-7 dagen INFECTIEZIEKTEN Urineweginfectie Cystitis, ongecompl. bij vrouwen > 12jr 1. Nitrofurantoïne 50mg 4dd; 5 dagen NB : bij meisjes 5-12jr 7 dagen behandelen Cystoprostatitis, mannen 1. Ciprofloxacine 500mg 2dd; 28 dagen 2. Amoxiclavulaanzuur 625mg 3dd; 28 dagen NB: bij jongens tot 12 jr; amoxiclav 10 dagen Cystitis, gecomplic. (diabetes, weefselinvasie, 1. Amoxiclavulaanzuur 625mg 3dd; 10 dagen NB: bij meisjes tot 4 jr; amoxiclav 10 dagen Profylaxe urineweginfectie 1. Methenamineamygdalaar 500mg 2-4dd INFECTIEZIEKTEN ZINTUIGEN Bacteriële conjunctivitis 4 dd 1druppel/ 1 dd oogzalf aanbrengen 2. Polytrim oogdr/oogzalf; 4 dd 1 druppel/ aanbrengen 2. Terra-cortril oogzalf; 2dd aanbrengen 1. Alucet oordruppels 12% 4-6dd 4 druppels (bij perforatie: 1,2%! ) 2. Zure oordruppels met triamcinolon 4-6dd 3 druppels 3. Trafloxal oo(g)rdruppels 4dd 3 druppels Door schimmel: miconazol 2% oordruppels; 1. Pijnstilling (paracetamol) + neussdruppels ALLERGISCHE AANDOENINGEN Systemische allergische aandoening/reactie kind <30kg 5mg 2. Cetirizine 10mg 1dd; 1. Livocab neusspray 0,5mg/ml 2dd 2 sprays in beide neusgaten 2. Budesonide nevel neusspray 50-100mg 1dd 2dd 1 druppel 2. Natriumcromoglycaat oogdruppels 20mg/ml Schimmelinfectie, oppervlakkig (incl. intertrigo) 1. Ketoconazol 2%/hydrocortisonac. 1%cr. 2 dd aanbrengen; zonodig afdekken met zinkolie/sudocreme 1. Itraconazol capsule 100mg 1dd 14 dagen cetomacrogol zalf indien zeer droog) naar behoefte smeren 2. Hydrocortisonac FNA crème/vetcreme/zalf 4. Betametason crème/zalf 0,1% crème/zalf HUIDAANDOENINGEN Eczeem in het gelaat/rondom ogen Geïnfecteerd eczeem: corticosteroïd intensiveren plus evt: Half uur voor of na corticosteroïd smeren 2. Flucloxacilline 500mg capsule; 4dd; 7 dgn A 2-3dd smeren (half uur voor corticosteroïd) 3. Betametason lotion 0,1% 2 maal per week B 1. Huiddestinfectie tijdens wassen (beperkte 4. Flucloxacilline 500mg capsule; 4dd; 7 dgn A 2. Amoxicilline 500mg capsule; 3dd; 14 dgn A Indien geen verbetering: 2. Flucloxacilline 500mg capsule; 4dd; 10 dgn A Cellulitis, parochia, furunkel of wondinfectie met alarmsympt 1. Flucloxacilline 500mg capsule; 4dd; 10 dgn A Overige huidaandoeningen: overleg met bereidend apotheker voor doelmatige en kostenbewuste therapie Beoordeling aanvraag magistrale huidreceptuur volgens het protocol derma-bereidingen. rectaal 1000mg 3dd 2. Diclofenac 50mg 3-4dd of 75-100mg 2dd cardiovasculaire patiënten) 2. Arthrotec 50-75mg 2-3 dd 3. Zie tractus digestivus; nsaid-gerelateerde 1. Tramadol 50-200mg in 3-4 doses per dag 2. Para-codeïne 500/10 tot 500/50 4-6dd of Indien orale weg niet geschikt: 2. Fentanyl pleister 12,5-100 mcrg elke 3 dgn; CAVE: laxans direct starten bij opioïden. 1. Alendroninezuur70mg 1x per week voor ontbijt A 3. Indien te weinig zon-blootstelling vervangen A Bisfosfonaat gecontra-indiceerd: 4. Protelos 2g 1dd Protocol gebruik bisfosfonaat (alendroninezuur, Fosamax, Actonel): Bisfosfonaat: Orale toediening ten minste 30 min voor het ontbijt met een groot glas leidingwater (géén mineraalwater) in zittende of staande houding. NB: Calciumtabletten mogen niet binnen 4 uur na het bisfosfonaat worden gegeven, vandaar dat voor deze tabletten 17uur als tijdstip wordt aangehouden. Geachte voorschrijver, Bij het verwerken van medicatieopdrachten hebben wij geconstateerd dat er een geneesmiddel is voorgeschreven waarvoor in het formularium een vervangend gelijkwaardig alternatief is gekozen. Het betreft bewoner: ……………………………………………………………………. Woongroep: ………………………………… Geb:………………………………… Merk/stofnaam:…………… ……………………………………………………………. Sterkte: ………………….………………….… Dosering:…………………………. Dient volgens het formularium omgezet te worden in: Merk/stofnaam:……………….……………………………………………………………. Sterkte: ………………….………………….… Dosering:…………………………. Wij hebben het voorschrift vervangen door de formularium-keuze, zoals dat op FTO is afgesproken. De apotheek.

Source: http://www.pharmafuture.nl/_files/Formularium%20Zuidwester.pdf

poncelet.sciences.univ-metz.fr

Abstract. We show that there do not exist finitely generated,non-principal ideals of denominators in the disk-algebra A(D). Ourproof involves a new factorization theorem for A(D) that is basedon Treil’s determination of the Bass stable rank for H∞. Let H∞ be the uniform algebra of bounded analytic functions onthe open unit disk D and let A(D) denote the disk-algebra; that is thesubalgebra

asblcefa.be

d es en g ag em en t s d’ h i er au x P r at i q u es act u el l es : P o u r l i b ér er l’a m o u r e t l a s e x ua l i t é … | 2011 | au t eu r e : F r éd o u b r au n1La dimension sexuel e dans les relations entre individu.e.s a une place et un rôle particuliers dans la société humaine. El e existe bien sûr depuis l’aube de l’humanité, mais s’impose à nous – curieuse

Copyright © 2010 Find Medical Article