Microsoft word - pannus.doc

Pannus – saksanpaimenkoirilla tyypillinen silmäsairaus
Artikkelin pohjana on käytetty eyevet.ca:n artikkelia pannuksesta. Pannus on silmäsairaus, jossa koiran silmän sarveiskalvoon kasvaa verisuonia. Saksanpaimenkoira on yleisin rotu, jol a sairautta on tavattu. Etenevä muutos ilmenee kun verisuonet ja arpikudos valtaavat sarveiskalvoa. Muutokset alkavat yleensä silmän ulko- tai alaosasta ja pitkäl e kehittyneissä, vakavissa tiloissa saattaa peittää koko sarveiskalvon aiheuttaen sokeutumisen. Kroonistuessaan muuttuneet alueet mustuvat Arvel aan, että pannus on immuunivälitteinen sairaus. Sairauden puhkeamisen uskotaan aiheutuvan esim. solumuutoksesta sarveiskalvol a, minkä immuunijärjestelmä tulkitsee epänormaaliksi ja elimistöön kuulumattomaksi. Tämä aikaansaa immuunijärjestelmän hyökkäyksen sarveiskalvoa kohtaan – ikäänkuin sarveiskalvo olisi vierasta tai si rrettyä kudosta. Epäil ään että saksanpaimenkoiril a on geneettinen taipumus tähän sairauteen, mutta vaurio joka aiheuttaa taudin puhkeamisen sarveiskalvol a johtuu Ensimmäiset raportit pannustapauksista tulivat Itäval asta ja USA:sta – Coloradosta; kummatkin sijaitsevat korkeil a alueil a. Nykypäivänä pannusta on diagnosoitu ympäri maailman, kuitenkin on hyvin tunnettua että pannustapaukset ovat paljon vakavempia ja vaikeampia hoitaa alueil a jotka ovat korkeammal a merenpinnasta. Tämä tukee teoriaa UV-säteilyn vaikutuksesta sairauteen. On esitetty hypoteeseja joidenka mukaan otsonikerroksen oheneminen on johtanut UV-säteilyn voimistumiseen maanpinnal a. Oireiden paikal isuuden tähden on järkevää hoitaa pannusta lääkityksel ä joka paikal isesti heikentää immuunijärjestelmän reagointia. Kortikosteroidit (kuten deksametasoni ja prednisoloni) ovat tulehdusta lievittäviä lääkkeitä, jotka sivuvaikutuksena hil itsevät immuunijärjestelmän reaktioita. Syklospori ni on lääke, jonka päävaikutustapana on hil itä immuunijärjestelmän reaktioita. Sen käyttäminen yksin tai yhdessä kortikostereoidien kanssa johtaa yleensä parempaan tulokseen pannuksen hoidossa ja kontrol oimisessa kuin kortikostereoidien käyttö yksinään. Syklospori nia on käytetty silmäsairauksi n erikoistuneiden eläinlääkäreiden toimesta hoidossa jo yli 10 vuotta. Useimmiten on käytetty 1 tai 2 prosenttista liuosta joka on valmistettu öljypohjal e – useimmiten oli vi-, maissi- tai kasvisöljyyn. 90-luvun puolivälissä vahvuudeltaan 0,2% syklospori nia sisältävä silmätippa nimeltään Optimmune tuli markkinoil e toisen silmäsairauden hoitoa varten – keratoconjuntivis sicca ts kuivasilmäisyys – johon se on varsin tehokas. Pannustapausten hoidossa taasen vahvuudeltaan 0,2% liuos tuottaa vähemmän tulosta kuin 1% sekoitus. Hoidol a, akti vinen verisuonitus ja granulaatio- eli jyväiskudos usein katoaa mutta arvet ja pigmentaatio paranevat hitaasti tai eivät katoa ol enkaan. Syklospori nista on ainakin USA:ssa saatavil a mikroemulsio josta voi valmistaa 1-2% liuosta. Tämä uudempi aine on nimeltään Cyclosporine Neoral. Mikroemulsion voi laimentaa toisi n liuoksi n öljyn sijasta. Tämä on hyödyl istä koska öljypohjaiset mikstuurat voivat joskus aiheuttaa ihoärsytystä silmän ympäril ä ja jättää öljytahroja huonekaluihin mikäli koira esimerkiksi hankaa kasvojaan sohvaa vasten. Cyclosporine Neoral –mikroemulsio voidaan laimentaa pul ol iseen deksametasoni- tai prednisolonisilmätippoja, kun käytössä on vain yksi pul o lääkettä, päivittäinen hoito helpottuu. Kuitenkin jotkut koirat kokevat uuden lääkeseoksen ärsyttävämmäksi, mutta muutamassa vi kossa ärsytysoireet katoavat. Suomessa myös Yliopiston Apteekki voi eläinlääkärin määräyksestä valmistaa vahvempaa syklospori niliuosta mikäli Optimmunel a ei saavuteta toivottua hoitovastetta.
Samankaltainen sairaus, jossa immuunivälitteinen reaktio kohdistuu sidekalvoon ja
kolmanteen silmäluomeen on nimeltään plasmooma. Tämä variaatio on myös yleisempi saksanpaimenkoirissa kuin muissa roduissa. Pannukseen verrattuna, tämä on paljon vaarattomampi näkökyvyl e, saattaa aiheuttaa epämukavuuttta ja on hieman vastustuskykyisempi hoidol e mikä on sama kuin pannuksen hoidossa. Pitkäaikaisessa pannuksen hoidossa ja hal innassa auttaa ultraviolettisäteilyn saamisen rajoittaminen. Koira kannattaa pitää sisäl ä aurinkoisimpaan aikaan vuorokaudesta tai hankkia koiral e aurinkolasit jotka ovat tehty koiria varten. Näitä laseja voi ostaa netin kautta tai jotkut ovat teettäneet ni tä Suomessa optikkoli kkeessä. Monet koiranomistajat ovat huomanneet että uv-säteilyä suodattavat aurinkolasit ovat auttaneet selvästi Koska pannus on immunologinen sairaus, sitä voidaan hoidol a pitää kurissa, mutta sitä ei voida parantaa. Jatkuva elinikäinen hoito on tarpeel ista koiran näkökyvyn http://www.eyevet.ca , Michael Zigler, päivitetty artikkeli kirjoitettu 8/2001.

Source: http://sensuroitu.net/spk/terveys/pannus.pdf

Microsoft word - 2009 catalogue - results.doc

MOUNTAIN & MOORLAND OPEN RIDDEN Judge: Mrs R A Provan, Summerfield, Glenfarg, Perthshire PH2 9QD Class 1 Registered New Forest and Connemara Class kindly sponsored by Sheila Gordon, Currie, Edinburgh Misses E & P Rennie – LOMONDSIDE TOFFEE NFG 41/066 New Forest 10 yrs S: Lomondside Emperor Mrs Alison Grainger – EASTLANS LOCH TAM FCO 1272 Connemara 9 yrs S: Lou

C:\revistaweb\reproduccion.wpd

RF 9 Efecto del momento de administrar el benzoato de estradiol al finalizar un tratamiento con progesterona y del número de espermatozoides con motilidad progresiva sobre el porcentaje de preñez a la IATF. Echevarria, S., Zapiola, A., Cabodevila, J. y Callejas, S. Actividad Privada. Cnel Vidal. Fac.Cs.Vet., UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. callejas@vet.unicen.edu.ar Effect of time of adminis

Copyright © 2010 Find Medical Article